اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه صنایع
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۹۲/۵/۲۲ - معرفی هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه صنایع

- دکتر رضا توکلی مقدم

مهندس سمانه نوری درویش (دانشجوی دکتری ) (مدیر گروه)