اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه زبان
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۹۲/۵/۲۹ - اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه زبان

 

 

 - دکتر کریم شعبانی امیرآباد ( مدیر گروه )

 - دکتر امیر مرزبان

 - خانم آزاده غلامی نیا طبری

 - خانم فاطمه تیموری هلستان

 - دکتر رضا مبشرنیا

- دکتر مراد باقر زاده

- آقای نادر فلاح (دانشجوی دکتری)

- آقای مازیار ادیب

- آقای محمد رضا رئیسی

- آقای امید مهدوی

- خانم محدثه مومنی مقدم

- خانم برجیس بنی اسدی

- آقای بیژن حکمت شعار

- آقای سعید رنجبر