معرفی واحد تحصیلات تکمیلی
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - درباره واحد تحصیلات تکمیلی و توسعه آموزشی

  * واحد تحصیلات تکمیلی و توسعه آموزشی

1 - ثبت نام از پذیرفته شدگان در مقطع کارشناسی ارشد

2 -بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان در حال تحصیل ،مشروطی ،اخراجی

3- امور مربوط به دفاع از پایان نامه

4-انجام امور مربوط به ایجاد رشته های جدید در هر سال تحصیلی.

5- بررسی وضعیت رشته های تحصیلی .

6 – بررسی وضعیت پذیرش دانشجو در هر سال تحصیلی.

  کارشناس تحصیلات تکمیلی: معصومه قویدل

 تلفن داخلی 233

  کارشناس تحصیلات تکمیلی: اسفندیار رینه

          تلفن داخلی 223