معرفی واحد تحصیلات تکمیلی
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۹۳/۵/۲۱ - درباره واحد تحصیلات تکمیلی و توسعه آموزشی

  * واحد تحصیلات تکمیلی و توسعه آموزشی

1 - ثبت نام از پذیرفته شدگان در مقطع کارشناسی ارشد

2 -بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان در حال تحصیل ،مشروطی ،اخراجی

3- امور مربوط به دفاع از پایان نامه

4-انجام امور مربوط به ایجاد رشته های جدید در هر سال تحصیلی.

5- بررسی وضعیت رشته های تحصیلی .

6 – بررسی وضعیت پذیرش دانشجو در هر سال تحصیلی.

مسوول تحصیلات تکمیلی و توسعه آموزشی:

  عباسعلی محمدی: مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت بازرگانی- تلفن : داخلی 223

  کارشناس تحصیلات تکمیلی: معصومه قویدل: مدرک تحصیلی: کارشناسی زبان .

کارشناس رشته­ های(6 رشته): 1- حقوق خصوصی 2-فقه و حقوق خصوصی 3-فقه و حقوق جزا 4- آموزش زبان انگلیسی 5- حسابداری- 6 – علوم اقتصادی  - تلفن داخلی 233

  کارشناس تحصیلات تکمیلی: خدیجه اسدی: مدرک تحصیلی : کارشناسی حسابداری.

 کارشناس رشته­ های (7 رشته ):1- مهندسی کامپیوتر- نرم افزار 2- معماری- 3- مهندسی برق (در 3  گرایش قدرت و الکترونیک) -4- مهندسی عمران- سازه  -          تلفن داخلی 233