آموزش و اداری دانشکده فنی
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۹۸/۱۰/۱۰ - کارکنان آموزشی و اداری دانشکده

  

  همکاران دانشکده:

  سرپرست دانشکده : سرکار خانم مریم  حجتی 

  مدیر آموزش و امور اداری: سید احسان میرانی انارمرزی

 

 کارشناسان رشته فنی و مهندسی در مقطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته : تلفن داخلی (332 )

 : علوم ورزشی - علمی کاربردی معماری – مهندسی عمران  – کارهای عمومی ساختمان - مهندسی تکنولوژی کامپیوتر(نرم افزار ) -  کاردان فنی عمران – 

  خانم مهناز جهانشاهی : مهندسی معماری- مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)-کاردانی کامپیوتر(نرم افزار)-مهندسی فناوری اطلاعات( IT ) – کلیه رشته های برق-  روانشناسی

  آقای رحیم عمران زاده : مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست – شیلات و جنگلداری -مهندسی صنایع – مهندسی مکانیک – مهندسی پزشکی – کاردانی معماری – نقشه کشی معماری

  

***********************************

  کارکنان آموزشی و اداری دانشکده فنی ومهندسی :

  

  ***************************************

AWT IMAGE

  نام ونام خانوادگی : مهناز جهانشاهی

  سمت:کارشناس رشته

  تحصیلات :کارشناسی

  سابقه همکاری با دانشگاه 9 سال

  ****************************************

AWT IMAGE

  نام ونام خانوادگی :رحیم عمران زاده

  سمت:کارشناس رشته

  تحصیلات :کارشناسی

  سابقه همکاری با دانشگاه 7 سال

  ***************************************