تقویم آموزشی
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۹۶/۶/۷ - تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی97-96
AWT IMAGE
.

۱۳۹۶/۳/۲۷ - تقویم آموزشی دوره تابستان 96-95

AWT IMAGE

.


۱۳۹۵/۱۱/۶ - تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی96-95

AWT IMAGE

.


۱۳۹۵/۵/۱۹ - تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

AWT IMAGE


۱۳۹۵/۳/۲۳ - تقویم آموزشی دوره تابستان 95

AWT IMAGE


۱۳۹۴/۱۰/۲۰ - تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی95-94

AWT IMAGE


۱۳۹۴/۵/۱۴ - تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

AWT IMAGE


۱۳۹۴/۴/۲ - اصلاحیه تقویم آموزشی تابستان 94

AWT IMAGE


۱۳۹۳/۹/۲۵ - اصلاحیه تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی94-93

AWT IMAGE


۱۳۹۳/۳/۴ - تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی94-93

  اطلاعیه

  زمان بندی نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

  ثبت نام

  93/06/09 الی 16/06/93

  شروع کلاس ها

  93/06/22

  حذف و اضافه

  93/07/05 الی 10/07/93

  پایان کلاس ها

  93/10/11

  شروع امتحانات

  93/10/13 الی 01/11/93

 

 

  شهریار تمندانی

  سرپرست معاونت آموزشی