اطلاعیه های آموزشی
بایگانی اخبار این بخش:
۱۳۹۶/۹/۲۷ - زمان ارزشیابی دروس در نیمسال اول 97-96
۱۳۹۶/۹/۲۶ - قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد
۱۳۹۶/۸/۲۲ - فراخوان پذیرش دانشجویان مقطع کارشناسی در مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه علامه محدث نوری در سال تحصیلی 97-96
۱۳۹۶/۸/۱۱ - مدارک لازم برای ثبت نام تکمیل ظرفیت (دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ) سال 1396
۱۳۹۶/۷/۱۸ - اطلاعیه پذیرش دانشجو در مرحله تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد - دانشگاه علامه محدث نوری
۱۳۹۶/۷/۱۸ - اطلاعیه پذیرش دانشجو در مرحله تکمیل ظرفیت دوره های کارشناسی پیوسته سال 1396
۱۳۹۶/۶/۲۶ - زمان و مدارک لازم برای ثبت نام پذیرفته شدگان کاردانی فنی و حرفه ای ورودی 96
۱۳۹۶/۶/۲۶ - زمان و مدارک لازم برای ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری ورودی 96
۱۳۹۶/۶/۱۲ - تاریخ دفاع پروژه پایانی دانشجویان گرامی رشته های صنایع – مکانیک - برق - کامپیوتر – فناوری اطلاعات
۱۳۹۶/۶/۱۲ - مدارک لازم برای ثبت نام پدیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد 96
۱۳۹۶/۶/۸ - دروس ارائه شده در نیمسال اول 97-96
۱۳۹۶/۵/۲۳ - زمان و مکان تشکیل کلاس درس حقوق مدنی 3
۱۳۹۶/۵/۱۸ - رشته های آموزشی دانشگاه علامه محدث نوری با آزمون و بدون آزمون مرحله آزمون سراسری
۱۳۹۶/۴/۱۷ - فراخوان پذیرش دانشجویان مقطع کارشناسی در مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه علامه محدث نوری
۱۳۹۶/۳/۲۹ - دروس ارائه شده در نیمسال تابستان 96
۱۳۹۶/۳/۱۳ - تغییر ساعات برگزاری امتحانات در روزهای 24 و 28 خرداد
۱۳۹۶/۳/۶ - آخرین مهلت حذف اضطراری دروس نیمسال دوم 96-95
۱۳۹۶/۳/۶ - همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحان
۱۳۹۶/۲/۲۸ - زمان بندی ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی96-95
۱۳۹۶/۲/۲۷ - اطلاعیه پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دوره های کاردانی نظام جدید(فنی و حرفه ای) سال 1396
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ - قابل توجه دانشجویانی که هنوز انتخاب واحد نکرده اند
۱۳۹۵/۱۲/۷ - قابل توجه دانشجویان رشته نرم افزار و فناوری که در این ترم فارغ التحصیل می شوند
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ - آخرین مهلت انتخاب واحد با تاخیر در نیمسال دوم 96-95
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ - اعلام زمان جدید ثبت نام با تاخیر تمام ورودی ها
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ - اطلاعیه مربوط به اخذ درس پایان نامه کارشناسی ارشد
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ - زمان تحویل پروژه و کارآموزی مقاطع کارشناسی و کاردانی رشته های برق و کامپیوتر
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ - تعطیلی روز سه شنبه موزخ 95/10/21 و تغییر امتحانات آن روز
۱۳۹۵/۱۰/۹ - همراه داشتن کارت ورود به جلسه در سر جلسه امتحان
۱۳۹۵/۹/۲۹ - ارزشیابی نیمسال اول سال تحصیلی96-95- دانشگاه
۱۳۹۵/۹/۲۰ - اطلاعیه تمدید پذیرش دانشجو در مرحله تکمیل ظرفیت(صرفاً با سوابق تحصیلی ) دانشگاه علامه محدث نوری - سال 1395۱۳۹۶/۹/۲۷ - زمان ارزشیابی دروس در نیمسال اول 97-96

.

۱۳۹۶/۹/۲۶ - قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد

.

۱۳۹۶/۸/۲۲ - فراخوان پذیرش دانشجویان مقطع کارشناسی در مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه علامه محدث نوری در سال تحصیلی 97-96

۱۳۹۶/۸/۱۱ - مدارک لازم برای ثبت نام تکمیل ظرفیت (دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ) سال 1396
.

۱۳۹۶/۷/۱۸ - اطلاعیه پذیرش دانشجو در مرحله تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد - دانشگاه علامه محدث نوری
.

۱۳۹۶/۷/۱۸ - اطلاعیه پذیرش دانشجو در مرحله تکمیل ظرفیت دوره های کارشناسی پیوسته سال 1396

.

۱۳۹۶/۶/۲۶ - زمان و مدارک لازم برای ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری ورودی 96
AWT IMAGE
.

۱۳۹۶/۶/۲۶ - زمان و مدارک لازم برای ثبت نام پذیرفته شدگان کاردانی فنی و حرفه ای ورودی 96
AWT IMAGE
.

۱۳۹۶/۶/۱۲ - تاریخ دفاع پروژه پایانی دانشجویان گرامی رشته های صنایع – مکانیک - برق - کامپیوتر – فناوری اطلاعات
AWT IMAGE
.

۱۳۹۶/۶/۱۲ - مدارک لازم برای ثبت نام پدیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد 96
AWT IMAGE
.