اطلاعیه های آموزشی
بایگانی اخبار این بخش:
۱۳۹۷/۷/۱۹ - تاریخهای برگزاری کلاس توجیهی درس سمینار برای دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق
۱۳۹۷/۶/۲۱ - اطلاعیه زمان ومدارک ثبت نام برای کارشناسی ورودی 97
۱۳۹۷/۶/۱۷ - قایل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال 97
۱۳۹۷/۵/۱۵ - اطلاعیه پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلی کارشناسی - سال 1397
۱۳۹۷/۵/۱۴ - اطلاعیه پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دوره های کاردانی نظام جدید(فنی و حرفه ای)مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی سال 1397
۱۳۹۷/۵/۹ - اطلاعیه پذیرش دانشجو در دوره های کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1397
۱۳۹۷/۴/۱۳ - زمان دفاع کارآموزی و پایان نامه های دانشجویان رشته های مختلف
۱۳۹۷/۳/۳۰ - اطلاعیه پذیرش دانشجو در دوره های کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1397
۱۳۹۷/۳/۱۰ - زمان ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی97-96
۱۳۹۷/۳/۶ - اطلاعیه پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دوره های کاردانی نظام جدید(فنی و حرفه ای)مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی سال 1397
۱۳۹۷/۲/۲۹ - فراخوان پذیرش دانشجویان مقطع کارشناسی در مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون استعدادهای درخشان
۱۳۹۶/۱۱/۱۵ - تمدید زمان انتخاب واحد برای دانشجویانی که انتخاب واحد نکرده اند
۱۳۹۶/۱۱/۸ - تاریخ دفاع پروژه پایانی و کارآموزی دانشجویان رشته های صنایع – مکانیک - برق - کامپیوتر – مهندسی پزشکی- فناوری اطلاعات
۱۳۹۶/۱۱/۸ - فایل کلی دروس ارائه شده در نمیسال دوم 97-96
۱۳۹۶/۹/۲۷ - زمان ارزشیابی دروس در نیمسال اول 97-96
۱۳۹۶/۹/۲۶ - قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد
۱۳۹۶/۸/۲۲ - فراخوان پذیرش دانشجویان مقطع کارشناسی در مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه علامه محدث نوری در سال تحصیلی 97-96
۱۳۹۶/۸/۱۱ - مدارک لازم برای ثبت نام تکمیل ظرفیت (دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ) سال 1396
۱۳۹۶/۷/۱۸ - اطلاعیه پذیرش دانشجو در مرحله تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد - دانشگاه علامه محدث نوری
۱۳۹۶/۷/۱۸ - اطلاعیه پذیرش دانشجو در مرحله تکمیل ظرفیت دوره های کارشناسی پیوسته سال 1396
۱۳۹۶/۶/۲۶ - زمان و مدارک لازم برای ثبت نام پذیرفته شدگان کاردانی فنی و حرفه ای ورودی 96
۱۳۹۶/۶/۲۶ - زمان و مدارک لازم برای ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری ورودی 96
۱۳۹۶/۶/۱۲ - تاریخ دفاع پروژه پایانی دانشجویان گرامی رشته های صنایع – مکانیک - برق - کامپیوتر – فناوری اطلاعات
۱۳۹۶/۶/۱۲ - مدارک لازم برای ثبت نام پدیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد 96
۱۳۹۶/۶/۸ - دروس ارائه شده در نیمسال اول 97-96
۱۳۹۶/۵/۲۳ - زمان و مکان تشکیل کلاس درس حقوق مدنی 3
۱۳۹۶/۵/۱۸ - رشته های آموزشی دانشگاه علامه محدث نوری با آزمون و بدون آزمون مرحله آزمون سراسری
۱۳۹۶/۴/۱۷ - فراخوان پذیرش دانشجویان مقطع کارشناسی در مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه علامه محدث نوری
۱۳۹۶/۳/۲۹ - دروس ارائه شده در نیمسال تابستان 96
۱۳۹۶/۳/۱۳ - تغییر ساعات برگزاری امتحانات در روزهای 24 و 28 خرداد۱۳۹۷/۷/۱۹ - تاریخهای برگزاری کلاس توجیهی درس سمینار برای دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق
.
 

۱۳۹۷/۶/۲۱ - اطلاعیه زمان ومدارک ثبت نام برای کارشناسی ورودی 97

.

۱۳۹۷/۶/۱۷ - قایل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال 97

.

۱۳۹۷/۵/۱۵ - اطلاعیه پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلی کارشناسی - سال 1397

.

۱۳۹۷/۵/۱۴ - اطلاعیه پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دوره های کاردانی نظام جدید(فنی و حرفه ای)مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی سال 1397

.

۱۳۹۷/۵/۹ - اطلاعیه پذیرش دانشجو در دوره های کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1397

.

۱۳۹۷/۴/۱۳ - زمان دفاع کارآموزی و پایان نامه های دانشجویان رشته های مختلف

.

۱۳۹۷/۳/۳۰ - اطلاعیه پذیرش دانشجو در دوره های کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1397

.

۱۳۹۷/۳/۱۰ - زمان ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی97-96

.

۱۳۹۷/۳/۶ - اطلاعیه پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دوره های کاردانی نظام جدید(فنی و حرفه ای)مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی سال 1397

.