:: بایگانی بخش اطلاعیه های تربیت بدنی: ::
:: برگزاری مسابقه مچ اندازی ، مسابقه شطرنج ، مسابقه طناب کشی - ۱۳۹۰/۷/۲۷ -
:: برگزاری مسابقه دو و میدانی - ۱۳۸۹/۸/۲۴ -