بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
آشنایی با دانشگاه ::
ریاست::
امور آموزشی::
امور دانشجویی و فرهنگی::
امور پژوهشی::
اداری و مالی::
دانشکده فنی و مهندسی::
دانشکده اقتصاد و علوم اداری::
دانشکده منابع طبیعی::
مرکز مشاوره دانشجویی ::
اطلاعیه ها و اخبار::
برقراری ارتباط::
تسهیلات پایگاه::
پست الکترونیک::
آلبوم تصاویر::
پیوند های مفید::
هیأت علمی دانشگاه::
گروههای دانشگاه::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
:: بایگانی بخش هیئت علمی: ::
:: آقای کریم شعبانی - ۱۳۹۳/۴/۱۱ -
:: آقای ماهیار حسینی - ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ -
:: آقای دکتر سعید لسان - ۱۳۹۲/۹/۲۴ -
:: آقای حمید ملکی زاده - ۱۳۹۲/۹/۳ -
:: آقای مسعود کیا - ۱۳۹۲/۹/۳ -
:: آقای سید رضا مازیار - ۱۳۹۲/۸/۱ -
:: خانم گوزه گر - ۱۳۹۲/۷/۲۳ -
:: آقای جمشید یحیی پور - ۱۳۹۲/۶/۹ -
:: آقای حسن عید محمد زاده - ۱۳۹۲/۶/۹ -
:: آقای مهران سلوری - ۱۳۹۲/۵/۲۹ -
:: آقای سید احسان میرانی انارمرزی - ۱۳۹۲/۵/۲۹ -
:: آقای سید نبی اله سجادی - ۱۳۹۲/۵/۲۹ -
:: آقای رضا ایزدی - ۱۳۹۲/۵/۲۹ -
:: آقای علیرضا شاطری امیری - ۱۳۹۲/۵/۲۹ -
:: خانم فاطمه تیموری هلستان - ۱۳۹۲/۵/۲۹ -
:: خانم آزاده غلامی نیا طبری - ۱۳۹۲/۵/۲۹ -
:: آقای علیرضا کیمیائی - ۱۳۹۲/۵/۲۹ -
:: آقای محسن نژاد خیرالله - ۱۳۹۲/۵/۲۹ -
:: آقای یونس یعقوب زاده - ۱۳۹۲/۵/۲۲ -
:: خانم سمانه نوری درویش - ۱۳۹۲/۵/۲۲ -