:: بایگانی بخش دانشکده فنی و مهندسی: ::
:: لیست اساتید راهنما و ساعت مشاوره دانشکده فنی - ۱۳۹۲/۱/۲۹ -
:: تغییر زمان و مکان تشکیل کلاس تفسیر عکسهای هوایی و ماهواره ای - ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ -
:: قابل توجه علاقمندان ثبت نام در گروه روباتیک - ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ -
:: برنامه حضور استاد راهنما برای دانشجویان مهندسی عمران - ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ -