بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
آشنایی با دانشگاه ::
ریاست::
امور آموزشی::
امور دانشجویی و فرهنگی::
امور پژوهشی::
اداری و مالی::
دانشکده فنی و مهندسی::
دانشکده اقتصاد و علوم اداری::
دانشکده منابع طبیعی::
مرکز مشاوره دانشجویی ::
اطلاعیه ها و اخبار::
برقراری ارتباط::
تسهیلات پایگاه::
پست الکترونیک::
آلبوم تصاویر::
پیوند های مفید::
هیأت علمی دانشگاه::
گروههای دانشگاه::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
:: بایگانی بخش برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه : ::
:: زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 - ۱۳۹۸/۸/۳۰ -
:: زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 - ۱۳۹۸/۶/۴ -
:: زمانبندی انتخاب واحد دوره تابستان سال تحصیلی 98-97 - ۱۳۹۸/۴/۱۲ -
:: زمان بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 - ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ -
:: زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 - ۱۳۹۷/۶/۳ -
:: زمان بندی انتخاب واحد دوره تابستان 97-96 - ۱۳۹۷/۴/۱۰ -
:: زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ -
:: زمان بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 - ۱۳۹۶/۶/۷ -
:: زمان بندی انتخاب واحد دوره تابستان 96-95 - ۱۳۹۶/۳/۲۷ -
:: زمان بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 - ۱۳۹۵/۱۱/۶ -
:: انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 - ۱۳۹۵/۵/۱۹ -
:: زمانبندی انتخاب واحد دوره تابستان 95-94 - ۱۳۹۵/۱/۱۹ -
:: انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 - ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ -
:: برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول95-94 - ۱۳۹۴/۵/۱۴ -
:: برنامه زمانبندی انتخاب واحد تابستان 94 - ۱۳۹۴/۴/۱۵ -
:: اصلاحیه برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی94-93 - ۱۳۹۳/۹/۲۵ -
:: برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 - ۱۳۹۳/۵/۲۹ -
:: برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92 - ۱۳۹۲/۹/۱۷ -
:: برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 93-92 - ۱۳۹۲/۶/۷ -
:: زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 92-91 - ۱۳۹۱/۶/۱۴ -
:: برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم 902 - ۱۳۹۰/۹/۲۰ -