بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
آشنایی با دانشگاه ::
ریاست::
امور آموزشی::
امور دانشجویی و فرهنگی::
امور پژوهشی::
اداری و مالی::
دانشکده فنی و مهندسی::
دانشکده اقتصاد و علوم اداری::
دانشکده منابع طبیعی::
مرکز مشاوره دانشجویی ::
اطلاعیه ها و اخبار::
برقراری ارتباط::
تسهیلات پایگاه::
پست الکترونیک::
آلبوم تصاویر::
پیوند های مفید::
هیأت علمی دانشگاه::
گروههای دانشگاه::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
:: بایگانی بخش تقویم آموزشی: ::
دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 31 | تعداد کل بازدید های مطالب: 406,350 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی99-98 - ۱۳۹۸/۸/۳۰ -
:: تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی99-98 - ۱۳۹۸/۶/۴ -
:: تقویم آموزشی دوره تابستان 98-97 - ۱۳۹۸/۴/۱۲ -
:: تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی98-97 - ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ -
:: تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی98-97 - ۱۳۹۷/۶/۳ -
:: تقویم آموزشی دوره تابستان 97-96 - ۱۳۹۷/۴/۱۰ -
:: تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی97-96 - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ -
:: تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی97-96 - ۱۳۹۶/۶/۷ -
:: تقویم آموزشی دوره تابستان 96-95 - ۱۳۹۶/۳/۲۷ -
:: تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی96-95 - ۱۳۹۵/۱۱/۶ -
:: تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 - ۱۳۹۵/۵/۱۹ -
:: تقویم آموزشی دوره تابستان 95 - ۱۳۹۵/۳/۲۳ -
:: تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی95-94 - ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ -
:: تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 - ۱۳۹۴/۵/۱۴ -
:: اصلاحیه تقویم آموزشی تابستان 94 - ۱۳۹۴/۴/۲ -
:: اصلاحیه تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی94-93 - ۱۳۹۳/۹/۲۵ -
:: تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی94-93 - ۱۳۹۳/۳/۴ -
:: تقویم آموزشی تابستان 93 - ۱۳۹۳/۳/۴ -
:: تقویم آموزشی نیمسال دوم 93- 92 - ۱۳۹۲/۹/۱۷ -
:: تقویم آموزشی نیمسال اول 93-92 - ۱۳۹۲/۴/۴ -
:: تقویم آموزشی نیمسال دوم 92-91 - ۱۳۹۱/۹/۱۵ -