Close

Logo

دانشگاه علامه محدث نوری

واحد سایت دانشجویی
آقای احمد غلام ویسی
مدرک یا رتبهسایر موارد
پست سازمانیمسئول سایت دانشجویی
محل خدمتسایت دانشجویی
سوابق مسولیت سایت کامپیوتر / تکنسین سخت افزار واحد پشتیبانی رایانه / مسئول سایت دانشجویی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۸/۴/۱۵

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: