Close

Logo

دانشگاه علامه محدث نوری

واحد نظارت و ارزیابی
آقای عنایت یزدانی
مدرک یا رتبهکارشناسی
پست الکترونیکenaiat_56yahoo.com
رشته تحصیلیمدیریت صنعتی
پست سازمانیکارشناس دفتر نظارت وارزیابی
محل خدمتواحد نظارت و ارزیابی
سوابقمسئول سایت و واحد کامپیوتر ازابتدا / مسئول دفتر نظارت وارزیابی / مدیرآموزش دانشگاه ومسئول دفترنظارت همزمان / عضو کمیته ممیزی دانشگاه / عضو کمیته ورزشی دانشگاه / عضو کمیته انظباطی دانشگاه / مسئول آموزش دانشکده فنی / کارشناس رشته فنی تحصیلات تکمیلی / کارشناس دفتر نظارت وارزیابی برنامه ریزی
آخرین بروزرسانی1397/3/10

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: