Close

Logo

دانشگاه علامه محدث نوری

آقای دکتر یونس یعقوب زاده
مدرک یا رتبهدکترا
شماره تلفن44511860
شماره داخلی305
پست سازمانیمدیر امور دانشجویی
محل خدمت امور دانشجویی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۷/۴/۳

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: