Close

Logo

دانشگاه علامه محدث نوری

واحد سایت دانشجویی
آقای مهندس حمیدرضا سوایی مشایی
مدرک یا رتبهکارشناسی
رشته تحصیلیکامپیوتر
پست سازمانیتکنسین نرم افزار
محل خدمتسایت دانشجویی
سوابقکارمند سایت دانشگاه کارمند امور دانشجویی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۸/۴/۱۵

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: