دانشگاه علامه محدث نوری- آزمایشگاهها
معرفی کارکنان آزمایشکاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۷/۲۴ | 

AWT IMAGE 

ناصر ملکی

 دارای مدرک کارشناسی فیزیک گرایش کاربردی حالت جامد

سمت کارشناس آزمایشگاه

از سال 1381 به در این دانشگاه سابقه فعالیتهای آزمایشگاهی و کارگاهی

***************

 AWT IMAGE

  اسفندیار رینه

مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق گرایش کنترل

سمت کارشناس مسوول آزمایشگاه

سابقه فعالیتهای آزمایشگاهی و کارگاهی از سال 1381

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علامه محدث نوری:
http://mohaddes.ac.ir/find.php?item=1.283.631.fa
برگشت به اصل مطلب