سامانه اطلاعات پژوهش و فناوری دانشگاه- پیوند های مفید
پیوند های مفید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۷/۲۸ | 

پیوند های مفید

موسسه اطلاعات علمی ( ( ISI

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ((ISC

  سامانه اطلاعات پژوهشی استان مازندران

معاونت پژوهشی دانشگاه تهران

معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف

معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی

معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد

معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز

معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس

معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان

پایگاه ثبت اطلاعات پایان نامه ها و رساله ها  (IRAN DOC)

سامانه مبارزه با تخلف و تقلب علمی در دانشگاه ها

فهرست نشریات ایرانی موجود در Scopus (سپتامبر 2014)

فهرست نشریات ایرانی موجود در Scopus (جولای 2014(

 ● فهرست نشریات ایرانی موجود در Scopus (آوریل 2014(

فهرست نشریات دارای اعتبار

سامانه ارزیابی نشریات علمی

● فهرست نشریات ISI  (2013 )

● فهرست نشریات ISI  (2012 )

● فهرست نشریات Scopus  (2013 )

● پایگاه های نمایه کننده نشریات

نشریات معتبر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 ● فهرست نشریات عربی کشورهای مسلمان

نشریات سایر زبان های کشورهای اسلامی

نشریات ایرانی در بخش  ) ISI Master Journal List سپتامبر 2014(

فهرست نشریات ایرانی موجود در)  ISI  JCR  سپتامبر 2014(

سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران برتر

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

معاونت پژوهشی وزارت علوم

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ستاد ویژه فناوری نانو

جشنواره ملی ایده های برتر


 

نشانی مطلب در وبگاه سامانه اطلاعات پژوهش و فناوری دانشگاه:
http://mohaddes.ac.ir/find.php?item=5.320.799.fa
برگشت به اصل مطلب