اطلاعیه برای دانشجویان رشته
مهندسی انتقال توزیع کلاسهای آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1و2 رشته انتقال و توزیع

  بسمه تعالی

  بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم رشته مهندسی انتقال توزیع می رساند که جهت شرکت در کلاسهای آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1و2 در شرکت نفت محمود آبادطبق لیست ذیل و گروهبندی انجام شده در دانشکده حضور یابند.

  ساعت حرکت: 7:30صبح

  مکان: دانشکده فنی ومهندسی

  واحد اداری دانشکده

  اسامی دانشجویان آزمایشگاه ماشین های الکتریکی (1) در نیمسال دوم 90-89

  گروه اول : شنبه و یکشنبه

  3و4/2/90

  گروه دوم:دوشنبه وسه شنبه

  5و6/2/90

 

 

 

  1- مجتبی آرام

  1- محسن زرگری

 

 

 

  2- مجتبی ابراهیمی

  2- یونس سامغانی

 

 

 

  3- مجتبی آقا محمدی

  3- رضا طالبی

 

 

 

  4- امید باقری

  4- فرزاد عابدی

 

 

 

  5- سید روح اله حسینی

  5- محمدرضا عابدیان

 

 

 

  6- سید مهدی حسینی

  6- علی اکبر فرشاد فر

 

 

 

  7- علی حیدرزاده

  7-حسین قانعی

 

 

 

  8- جواد ده زاد رستمی

  8- ناصر منصور کیائی

 

 

 

  9- رامین علی محمدی

  9- مجید نبی لوشیری

 

 

 

  10- هادی رستمی

  10- مصطفی نوروزی مقدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اسامی دانشجویان آز ماشین الکتریکی (2) در نیمسال دوم سال تحصیلی 90-89

  

  گروه اول : چهارشنبه و پنجشنبه

  7و8/2/90

  گروه دوم: شنبه ویکشنبه

  10و11/2/90

  گروه سوم: دوشنبه و سه شنبه

  12و13/2/9089

  گروه چهارم: چهارشنبه و پنجشنبه 14و15/2/90

  گروه پنجم:یکشنبه و دوشنبه

  18 و 19 /2/90

  1- حسین آذرکمان زاده

  1- یدا... محمدعلی پور

  1- جوادحمامی

  1- بهمن برهانی الوار

  1- کاوه کرمانی

  2- مهدی افشاری

  2- امیر کویک

  2- عباسعلی خوشبخت

  2- جواد به رفیق

  2- جعفرمحسنی گل افشانی

  3- محمد اکبری

  3- حجت اله مغانلو

  3-حمید دانیال آقایی

  3-مهدی پردازی

  3- سیدمیثم مختاری

  4- آسایش بهروزشافعی

  4- پوریا مهران

  4- محسن دخش

  4-مهدی پژوهش

  4- مجید منصورگرگانی

  5- سجاد حاج خالقی

  5- جوادنصرت آبادی

  5- حسین صابری فر

  5- امیررضاجعفری

  5- اکبرنیازی

  6- سیدامیررضاسادات

  6- مصطفی نوروزی مقدم

  6- سعید عبدالهی

  6- امیرحیدری

  6- محمدباقری

  7- پژمان حیاتی

  7- امیرسینا هفت لنگی

  7- مسعود علیزاده

  7- مرتضی خزایی پول

  7- محمدجواد بهمنی

  8- محمودخسراوانی

  8- میثم اسدی

  8- علی قزلسفلو

  8- توماج رهبر

  8-احسان حق نظر

  9- مسعد اسماعیلی بسطامی

  9- محمدحسین انگامه

  9- مهدی محمدیان پور

  9- اسماعیل سلیمی امیری

  9-روح ا... روحانی

  10- حنیف شعباپور

  10- روح ا... آهی

  10- مصطفی منتظری

  10- داریوش صحرایی

  10-رامتین علی بخش

  11- یونس سامغانی

  11- بهروز بابازاده

  11- محمد نعمتی

  11-رضا طالبی

  11-حسین قانعی

  12- سیدسیناشاهرکنی

  12- مجیدبانوی

  12- سیدمحمدرضاهاشمی

  12- جابر فلاح

  12-منصور محمدی

  13- رضاعلی محمدی

  13- پوریا عنایتی

  13- سیدزمان اسراردل

  13- فیاض قنبری

  13-ناصر منصور کیایی