تربیت بدنیتکمیل فرم رضایت نامه مسابقات فوتسال دانشجویی (جام شادروان دکتر قنبرزاده)

  به نام خدا

  دانشجویانی که اسامی آنها در جدول ذیل قید گردیده است هرچه سریع تر، جهت تکمیل فرم رضایت نامه مسابقات فوتسال دانشجویی (جام شادروان دکتر قنبرزاده) به واحد تربیت بدنی موسسه آقای رنجبر مراجعه نمایند.

  نام تیم

  نام دانشجوی

  پاسارگاد

  1- حامد قمی

  2- مصطفی توکلی

  3- فتح الله محمدی

  ناتل کنار

  پرویز سالاریان

  منتخب نوشهر

  حسام خسروی فرد

  ستارگان شمال

  1- جواد باقریان

  2- مهرداد مشکینی

  وحدت

  1- امیر انصاری

  2- امیر کاوه دیوسالار

  3- حسن پور گل افشانی

  مهندسین عمران

  احسان عطایی

 

  1- ابوالقاسم علیپور

  2- ساسان رحمتی

  3- حسین حسن پور

  4- محمد حسن پور

 

   

  لازم به توضیح است عدم تکمیل فرم رضایت نامه به منزله انصراف از بازی ها می باشد.

 

  تربیت بدنی و کمیته ورزشی موسسه