اسامی ممتازینلیست ممتازین نیمسال اول 95
لیست ممتازین نیمسال اول 95 
ردیف شماره دانشجویی نام خانوادگی و نام ترم ورود کد رشته رشته مقطع ترم تحصیلی معدل نیمسال تعداد واحد اخذدرترم تعداد واحد گذرانده ترم رتبه
1 90130541015 بالی-مریم 901 3054 مهندسی صنایع کارشناسی 951 18.11 23 23 اول
2 91130552048 شریعت زاده-محمدجواد 911 3055 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی 951 18.11 18 18 اول
3 92130211041 خاکپور-فاطمه 921 3021 مدیریت صنعتی  کارشناسی 951 18.91 20 17 اول
4 92130221008 پارساجو- زینب 921 3022 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 951 19.39 20 20 دوم
5 92130221011 بور-فاطمه 921 3022 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 951 19.65 20 20 اول
6 92130221044 کریمی اژدر-پریسا 921 3022 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 951 18 20 20 سوم
7 92130401060 قنبری مزیدی-فاطمه 921 3040 مهندسی برق-الکترونیک کارشناسی 951 18.28 20 20 دوم
8 92130402005 الوندمکان-فواد 921 3040 مهندسی برق-الکترونیک کارشناسی 951 18.31 20 18 اول
9 92130512014 بهروزنیا-علی 921 3051 مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست  کارشناسی 951 18.03 17 17 اول
10 92130522078 نصرالله زاده-مهدی 921 3052 مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)‏ کارشناسی 951 18.25 18 18 اول
11 93130102047 رئیس پور-محسن 931 3010 حقوق کارشناسی 951 18.44 18 18 دوم
12 93130102102 مفیدی-عادل 931 3010 حقوق کارشناسی 951 18.67 18 18 اول
13 93130191014 اهنگرصالحانی-مریم 931 3019 حسابداری  کارشناسی 951 18.67 18 18 دوم
14 93130191032 چهره گشا-نفیسه 931 3019 حسابداری  کارشناسی 951 18.03 20 20 سوم
15 93130192003 اجرپی-مزدک 931 3019 حسابداری  کارشناسی 951 19.73 20 20 اول
16 93130202014 سعیدی ساعدی-محمد 931 3020 علوم اقتصادی - گرایش بازرگانی کارشناسی 951 19.21 17 17 اول
17 93130212061 گلستانی-مصطفی 931 3021 مدیریت صنعتی  کارشناسی 951 18.21 19 19 اول
18 93130221002 احمدی-مریم 931 3022 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 951 19.08 18 18 اول
19 93130221016 دلدار-زهرا 931 3022 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 951 18.31 18 18 دوم
20 93130402011 رضائی-محمدرضا 931 3040 مهندسی برق-الکترونیک کارشناسی 951 19.22 18 18 اول
21 93130402017 عبداللهی پور-رضا 931 3040 مهندسی برق-الکترونیک کارشناسی 951 18.83 18 18 دوم
22 93130511076 محمدی-فاطمه زهرا 931 3051 مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست  کارشناسی 951 19.36 18 18 اول
23 93130521002 ابراهیمی-فریبا 931 3052 مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)‏ کارشناسی 951 18.44 18 18 اول
24 93130571030 حسینی-سیده معصومه 931 3057 مهندسی معماری کارشناسی 951 18.97 18 18 اول
25 93130571034 خضری-نگین سادات 931 3057 مهندسی معماری کارشناسی 951 18.32 18 18 دوم
26 93130592008 احمدی - امیرحسین 931 3059 مهندسی عمران کارشناسی 951 18.86 19 19 اول
27 93130701013 جامیری-معصومه 931 3070 مهندسی پزشکی(بیوالکتریک) کارشناسی 951 19.3 19 19 اول
28 93130702037 رخصتی تطفی-محمدرسول 931 3070 مهندسی پزشکی(بیوالکتریک) کارشناسی 951 18.33 19 19 دوم
29 93230191002 خاکپور-پوران 932 3019 حسابداری  کارشناسی 951 19.39 18 18 اول
30 93230401001 زوارفرد-حمیرا 932 3040 مهندسی برق-الکترونیک کارشناسی 951 18.88 20 20 اول
31 93230512001 راه نشین-محمد 932 3051 مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست  کارشناسی 951 19.13 20 20 اول
32 93251551006 فلاح - دینا 932 5155 مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته 951 18.05 20 20 اول
33 94120221016 درزی-رقیه 941 2022 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 951 19.2 10 10 سوم
34 94120221049 واحدی-نگار 941 2022 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 951 19.4 10 10 دوم
35 94120221112 کاظمیان-ماریه 941 2022 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 951 19.9 10 10 اول
36 94120301023 زاهدیان تجنکی-نرگس 941 2030 فقه و حقوق جزا کارشناسی ارشد 951 19.1 14 10 اول
37 94130101051 ملائی-فاطمه 941 3010 حقوق کارشناسی 951 18 20 20 اول
38 94130182009 توسلی-محمد 941 3018 حسابداری-دولتی کارشناسی 951 18.61 19 19 اول
39 94130201010 رویانی-زهرا 941 3020 علوم اقتصادی - گرایش بازرگانی کارشناسی 951 18.53 18 18 اول
40 94130221002 ابراهیمی-زهرا 941 3022 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 951 18.26 19 19 سوم
41 94130221003 احمدی اسور-دلارام 941 3022 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 951 19.65 20 20 اول
42 94130221012 حق دادرضایی-مهری 941 3022 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 951 19.05 19 19 دوم
43 94130241072 کوثری-مینا 941 3024 روانشناسی کارشناسی 951 18.84 19 19 اول
44 94130241086 مهدوی نیا-مریم 941 3024 روانشناسی کارشناسی 951 18.37 19 19 سوم
45 94130242016 محرری-ادیب 941 3024 روانشناسی کارشناسی 951 18.67 18 18 دوم
46 94130402006 خواجوندصالحی-احمد 941 3040 مهندسی برق-الکترونیک کارشناسی 951 18.64 18 18 اول
47 94130571004 امیری گنگری-فائزه 941 3057 مهندسی معماری کارشناسی 951 18.18 17 17 دوم
48 94130571022 صفاتیان-سیمین دخت 941 3057 مهندسی معماری کارشناسی 951 18.42 19 19 اول
49 94131211002 اسلامی-پردیس 941 3121 مدیریت صنعتی  کارشناسی 951 18.95 20 20 دوم
50 94131211020 فیاضی-مریم 941 3121 مدیریت صنعتی  کارشناسی 951 19.59 20 20 اول
51 94131211021 قاضی نژاد-رقیه 941 3121 مدیریت صنعتی  کارشناسی 951 18.33 19 19 سوم
52 94150481015 دهقان-مهدیه 941 5048 علمی - کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته 951 18.13 20 20 اول
53 94151551016 نیک نهاد-کبرا 941 5155 مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته 951 18.55 20 20 اول
54 94230241011 رمضانی-سمیه 942 3024 روانشناسی کارشناسی 951 18.16 19 19 دوم
55 94230241012 شکوهی-زهرا 942 3024 روانشناسی کارشناسی 951 18.79 20 17 اول
56 94230512005 کرد-هادی 942 3051 مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست  کارشناسی 951 18.85 20 20 اول
57 94250471009 یوسفی-مریم 942 5047 علمی - کاربردی معماری کارشناسی ناپیوسته 951 18.28 20 18 اول
58 95120141002 زاهدی اسکی-غزاله 951 2014 علوم اقتصادی کارشناسی ارشد 951 20 14 10 اول
59 95120141013 حاتمی داودی-منا 951 2014 علوم اقتصادی کارشناسی ارشد 951 20 14 10 اول
60 95120141014 خواجه پور-سحر 951 2014 علوم اقتصادی کارشناسی ارشد 951 20 14 10 اول
61 95120221007 اللهی کنتایی-عالمه 951 2022 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 951 19.25 8 8 دوم
62 95120221019 حسین زاده-مونا 951 2022 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 951 19.63 8 8 اول
63 95120221049 ناییج-زهرا 951 2022 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 951 19.13 8 8 سوم
64 95120411011 زال نژاد-مرضیه 951 2041 مهندسی برق -سیستم های قدرت کارشناسی ارشد 951 19.67 9 9 دوم
65 95120412010 رمضان دیده-حجت 951 2041 مهندسی برق -سیستم های قدرت کارشناسی ارشد 951 20 9 9 اول
66 95120412013 شریفی پرمکوهی-بابک 951 2041 مهندسی برق -سیستم های قدرت کارشناسی ارشد 951 20 9 9 اول
67 95120541024 فلاح مرداب سری-مریم 951 2054 مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم کارشناسی ارشد 951 20 9 9 اول
68 95120551200 اسدی-فاطمه 951 2055 مهندسی کامپیوتر-نرم افزار کارشناسی ارشد 951 19 9 9 اول
69 95120552031 صدرزاده اقاجانی-ناصر 951 2055 مهندسی کامپیوتر-نرم افزار کارشناسی ارشد 951 19 9 9 اول
70 95120571049 نصیرخالدی-شبنم 951 2057 مهندسی معماری کارشناسی ارشد 951 19.2 10 10 دوم
71 95120572021 ذکوی-مرتضی 951 2057 مهندسی معماری کارشناسی ارشد 951 19.2 10 10 دوم
72 95120572050 نصیری-مهدی 951 2057 مهندسی معماری کارشناسی ارشد 951 19.3 10 10 اول
73 95120592001 وخشور حفظ آباد-حمید 951 2059 مهندسی عمران-سازه کارشناسی ارشد 951 19.83 9 9 اول
74 95130191003 اختری-فاطمه 951 3019 حسابداری  کارشناسی 951 18.08 18 18 سوم
75 95130191012 بور-سکینه 951 3019 حسابداری  کارشناسی 951 18.56 18 18 دوم
76 95130191013 پشتوان-شقایق 951 3019 حسابداری  کارشناسی 951 18.64 18 18 اول
77 95130221022 کثیری-مهناز 951 3022 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 951 18.45 20 20 اول
78 95130221030 حسین زاده زهرا 951 3022 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 951 18.11 19 19 سوم
79 95130222010 نیازی محسنی-حسین 951 3022 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 951 18.29 20 20 دوم
80 95130591011 قاضی نژاد-پریسا 951 3059 مهندسی عمران کارشناسی 951 19.24 17 17 اول
81 95131101009 اهنگرنارنج بن-نازیلا 951 3110 حقوق کارشناسی 951 19.35 17 17 اول
82 95531551002 قلی زاده - فائزه( مهمان از) 951 3055 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی 951 18.9 23 23 مهمان