تربیت بدنی جدول مسابقات فوتسال دانشجویان موسسه، جام شادروان دکتر مظفر قنبرزاده

  به نام خدا

  جدول مسابقات فوتسال دانشجویان موسسه، جام شادروان دکتر مظفر قنبرزاده

  گروه A

 

  نام تیم

  تعداد بازی

  برد

  باخت

  مساوی

  امتیاز

  گل زده

  گل خورده

  تفاضل گل

 

  ناتل کنار

  2

  2

  0

  0

  6

  16

  5

  11+

  Y

  2

  1

  1

  0

  3

  7

  7

  0

 

  کلوپ صنعتی

  2

  1

  1

  0

  3

  7

  13

  6-

 

  پرسپولیس

  2

  0

  2

  0

  0

  5

  10

  5-

 

  گروه B

 

  نام تیم

  تعداد بازی

  برد

  باخت

  مساوی

  امتیاز

  گل زده

  گل خورده

  تفاضل گل

 

  ستارگان شمال

  2

  2

  0

  0

  6

  6

  3

  3+

  منتخب نوشهر

  2

  1

  1

  0

  3

  7

  6

  1+

 

  نگین نور

  2

  0

  1

  1

  1

  4

  5

  1-

 

  وحدت

  2

  0

  1

  1

  1

  5

  8

  3-

 

  

  

  

  گروه C

 

  نام تیم

  تعداد بازی

  برد

  باخت

  مساوی

  امتیاز

  گل زده

  گل خورده

  تفاضل گل

 

  محدث نوری (ره)

  2

  2

  0

  0

  6

  10

  4

  6+

  شاهین ورامین

  2

  1

  1

  0

  3

  6

  5

  1+

 

  پاسارگاد

  2

  1

  1

  0

  3

  5

  8

  3-

 

  الکترونیک

  2

  0

  2

  0

  0

  4

  8

  4-

 

  گروه D

 

  نام تیم

  تعداد بازی

  برد

  باخت

  مساوی

  امتیاز

  گل زده

  گل خورده

  تفاضل گل

 

  نرم افزار

  1

  1

  0

  0

  3

  2

  1

  1+

  استقلال جوان

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

 

  مهندسین عمران

  1

  0

  1

  0

  0

  1

  2

  1-

 

  

  

  تربیت بدنی و کمیته ورزشی موسسه