بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
پژوهشگران::
مقالات ارائه شده در همایش::
مقالات چاپ شده ::
لیست مقالات ژورنالی اعضای هیات علمی ::
پایان نامه ها::
کتابهای چاپ شده::
لیست دوره ها/کارگاه ها / همایش ها::
رویدادهای پژوهشی::
دستورالعمل ها::
همایش و کنفرانس::
نشریات::
افتخارات::
طرحها/پروژه ها::
شورای پژوهشی دانشگاه::
گروه های پژوهشی::
کارنامه پژوهشی::
پیوند های مفید::
تماس با ما::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
:: لیست مقالات چاپی اعضای هیات علمی از سال 93 تا 95 ::

شماره

استاد

سال چاپ

عنوان مقاله

عنوان نشریه

1

علی محمدزاده، جمشید یحیی پور

1393

ماهیت حقوقی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی(LC) در حقوق ایران با تاکید بر مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی(UCP 600)

فصلنامه علمی- تخصصی پژوهشهای حقوق تجارت بین المللی

2

آزاده غلامی نیا طبری (فرخ نیا)،   ی. غلامی نیا

1393

Application of computer and technology in EFL syllabus design

Journal of Language Teaching and Research

3

محمدعلی احسانی، رضا ایزدی، حسین کردتبار

1393

بررسی اثر توسعه بازار سهام بررشد اقتصادی:مطالعه موردی در کشورهای گروه D8

فصلنامه سیاستهای مالی واقتصادی 

4

محسن نژاد خیرالله ، محمد مهدی تجری، رضا سوخته سرایی ، علی یوسف زاده

1393

Multi-hop Fuzzy Routing for Wireless Sensor Network with Mobile Sink

Journal of mathematics and computer science

5

کریم شعبانی ، ایمان باخدا

1393

Mediated Functioning and Processing Time as a Measure  of l2 Learners’ ZPD performance

Humanizing Language Teaching

6

کریم شعبانی

1393

Dynamic Assessment of  l2 Listening Comprehension in Transcendence Tasks

Procedia - Social and Behavioral Sciences

7

کریم شعبانی

1393

The Effects of Computerized Instruction of Vocabulary through Hypertexts on L2  Learners’ Cognitive Functioning

Procedia - Social and Behavioral Sciences

8

ناصر جهانگیر ، نگار عیسی کاکرودی

1393

Iranian Vernacular Houses as Sustainable Spaces Case Study : TIZNO House in Hot and Semi-humid climate- Dezful , Iran

Journal of Applied Science and Agriculture

9

محمود امامی نمین، عبدالحمید مرتضوی، محسن آقاپور

1394

بررسی تطبیقی تعهدات بانک گشاینده در دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ریالی و مقررات یو سی پی 600

پژوهشنامه حقوق تطبیقی دانشگاه مازندران

10

جمشید یحیی پور

1394

مطالعه تطبیقی مدل های حاکمیت شرکتی وارائه مدل مناسب برای حاکمیت شرکتی حقوق شرکت های سهامی ایران

فصلنامه علمی- پژوهشی بورس اوراق بهادار

11

ناصر الهی، رضا ایزدی

1394

ارزیابی اثر هفته های ماه در بازارهای ارز ایران

سیاست های اقتصادی

12

علیرضا کیمیایی، مهرداد ذوالفقارلوکوهی

1394

Designing Costume (Clothes) Based On Cultural Attitude Or World Tendency?

International Journal of Review in Life Sciences

13

احمد جعفر نژاد چاقوشی، فرهاد فرهادی، علیرضا کیمیایی

1394

Effects of email - Supplier Relationship Management (e-SRM) on improving supply chain management plant of Alloy steel Isfahan

VISI Jurnal Akademik

14

کریم شعبانی، مرجان پاشا زانوسی

1394

The Impact of Watching Captioned TV Series on Vocabulary Development of EFL Students

Journal for the Study of English Linguistics

15

کریم شعبانی، مهسا حیدریان

1394

The Effect of Metacognitive Instruction on L2  Learners’ Listening Abilities and Beliefs about Listening

Journal of Education and Training

16

کریم شعبانی،  الهام قاسم دیزانی

1394

Teacher Feedback and the Acquisition of Simple Past Tense: A Case of EFL Learners

Journal of Studies in Education

17

ام هانی علیزاده صحرایی، زهره خسروی، فریده عامری، فرشته موتابی، روشنک خدابخش

1395

اطمینان جویی در افراد مبتلا به اسکروپولاسیتی نجس - پاکی: یک مطالعه کیفی

مجله مطالعات روان شناختی دانشگاه الزهرا تهران

18

ایمان  باخدا، کریم شعبانی

1395

Response Latency as a Tool to Study L2 Learners' ZPD, ZAD and Ongoing Information Processing

Asian-Pacific Journal of Second and Foreign Language Education

19

ایمان  باخدا، مینا  بابایی، کریم شعبانی

1395

Maximizing the Potential of Intermediate EFL Learners' Formal Style of the Written Language through Dialogic Interaction

International Journal of Humanities and Cultural Studies

20

کریم شعبانی، م. ملک دار

1395

The Effect of Peer Scaffolding on Iranian EFL Learners’ Listening Comprehension

English Language Teaching (Imam Khomeini International University, IKIU)

21

کریم شعبانی، ف. صفری

1395

The Effect of Error Correction on the Accuracy of EFL Learners' Oral Production

Journal of Studies in Education

22

کریم شعبانی، ا. مشایخ، س. ثمرقندی

1395

The Effect of Textual Enhancement through Technology on the Intake of Active and Passive Voice and Belief about Grammar Instruction

International Journal of Humanities and Cultural Studies

23

کریم شعبانی، س. ثمرقندی، ا. مشایخ

1395

The Effect of Content Feedback on Extroverted and Introverted English Learners' Reading Comprehension Ability

International Journal of Humanities and Cultural Studies

24

کریم شعبانی، ف. صفری

1395

Immediate vs Delayed Correction Feedback and Accuracy of Oral Production: The Role of Anxiety

Theory and Practice in Language Studies

25

کریم شعبانی

1395

Implications of Vygotsky`s sociocultural theory for second language (l2) assessment

Cogent education

26

کریم شعبانی

1395

Applications of Vygotsky's Sociocultural Approach for Teachers' Professional Development

Cogent education

27

کریم شعبانی، الهام مشایخ بخشی، سمانه ثمرقندی

1395

A Review of CALL and TE Research on Grammar Learning: Suggestions for Further Research and Pedagogical Implications

International Research in Education

28

کریم شعبانی، سمانه ثمرقندی، الهام مشایخ بخشی

1395

The Effect of Content Feedback and Reading Strategies on Reading Comprehension: Extroverted and Introverted Learners

International Research in Education

29

ایمان باخدا، کریم شعبانی

1395

Enhancing  l2 learners’ ZPD modification through computerized-group dynamic assessment of reading comprehension

Innovation in Language Learning and Teaching (RILL)

30

کریم شعبانی و عاطفه قاسمیان

1395

Teacher's Personality Type and Techniques of Teaching Pronunciation

Cogent Education

31

کریم شعبانی و فاطمه صفری

1395

Evaluation of Iranian Second-Grade High School English Textbook from Teachers’ Perspectives

Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège 

32

شهریار تمندانی، غفار درویش

1395

Charge Transfer Modeling in mono layer circular Graphene Quantum dots-zno Nanowires System for Application in photovoltaic devices

International Journal of Modern Physics B

33

شهریار تمندانی، غفار درویش، رحیم فائز

1394

Analytical Calculation of Energy levels of mono- and bilayer Graphene Quantum Dots Used as Light Absorber in Solar Cells

Nature Applied Physics A

34

شهریار تمندانی، غفار درویش

1395

 Analytical modeling of photon absorption coefficient in mono and bilayer circular graphene quantum dots for light absorber applications

Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures

دفعات مشاهده: 6802 بار   |   دفعات چاپ: 891 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر