اسامی ممتازیناسامی ممتازین کلیه مقاطع تحصیلی مربوط به نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
 ممتازین کلیه مقاطع تحصیلی مربوط به نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

 
شماره دانشجویی نام خانوادگی و نام ترم ورود کد رشته رشته مقطع ترم تحصیلی معدل نیمسال تعداد واحد اخذدرترم تعداد واحد گذرانده ترم رتبه
93130511004 احمدی -نسترن 931 3051 مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست  کارشناسی 952 18.86 22 22 اول
93130521002 ابراهیمی-فریبا 931 3052 مهندسی منابع طبیعی - شیلات‏ کارشناسی 952 18.5 20 20 اول
95130541005 کاظم پور-زهرا 951 3054 مهندسی صنایع کارشناسی 952 18.6 21 21 اول
93130701029 دامن افشان-فاطمه 931 3070 مهندسی پزشکی(بیوالکتریک) کارشناسی 952 19.63 17 17 اول
93130701007 انگورج غفاری-فرزانه 931 3070 مهندسی پزشکی(بیوالکتریک) کارشناسی 952 19.48 24 24 دوم
93130701013 جامیری-معصومه 931 3070 مهندسی پزشکی(بیوالکتریک) کارشناسی 952 18.87 19 19 سوم
95130701009 رئوِفی-مهدیه 951 3070 مهندسی پزشکی(بیوالکتریک) کارشناسی 952 19.39 20 20 اول
95130702011 عرب زاده-علی 951 3070 مهندسی پزشکی(بیوالکتریک) کارشناسی 952 18.64 20 20 دوم
92230801002 فقیه نیا-زهرا 922 3080 مهندسی مکانیک کارشناسی 952 18.08 19.5 19 اول
92130591029 حسینی-سیده فاطمه 921 3059 مهندسی عمران کارشناسی 952 18.48 21 20 اول
93130592008 احمدی - امیرحسین 931 3059 مهندسی عمران کارشناسی 952 19.4 20 20 اول
93130592076 قملاقی-حیدر 931 3059 مهندسی عمران کارشناسی 952 18.06 20 20 دوم
94130241086 مهدوی نیا-مریم 941 3024 روانشناسی کارشناسی 952 18.82 19 19 اول
94130242016 محرری-ادیب 941 3024 روانشناسی کارشناسی 952 18.32 19 19 دوم
94130241072 کوثری-مینا 941 3024 روانشناسی کارشناسی 952 18.13 19 19 سوم
94230241005 احدی-فاطمه 942 3024 روانشناسی کارشناسی 952 19.16 19 19 اول
95130241087 آذری مریم 951 3024 روانشناسی کارشناسی 952 19.85 20 20 اول
95130241063 قاسمی-زهرا 951 3024 روانشناسی کارشناسی 952 19.75 20 20 دوم
95130241091 کاظمیان فاطمه 951 3024 روانشناسی کارشناسی 952 19.68 20 20 سوم
92130401060 قنبری مزیدی-فاطمه 921 3040 مهندسی برق - قدرت کارشناسی 952 19.43 20 20 اول
93130402017 عبداللهی پور-رضا 931 3040 مهندسی برق - قدرت کارشناسی 952 19.1 20 20 اول
93130401003 علا- فائزه 931 3040 مهندسی برق - قدرت کارشناسی 952 19 19 19 دوم
93130402011 رضائی-محمدرضا 931 3040 مهندسی برق - قدرت کارشناسی 952 18.58 19 19 سوم
93130571030 حسینی-سیده معصومه 931 3057 مهندسی معماری کارشناسی 952 20 17 17 اول
93130571028 حسینی-سیده ایدا 931 3057 مهندسی معماری کارشناسی 952 18.63 19 19 دوم
93130571034 خضری-نگین سادات 931 3057 مهندسی معماری کارشناسی 952 18.49 19 19 سوم
94130571023 صفری سقاواز-ندا 941 3057 مهندسی معماری کارشناسی 952 18.78 17 17 اول
95131551005 کردتبار-حدیثه 951 3155 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی 952 18.61 20 20 اول
95140551025 حقانی حسن کیاده-مریم 951 4055 کامپیوتر- نرم افزارکامپیوتر کاردانی 952 18.47 19 19 اول
93130192003 اجرپی-مزدک 931 3019 حسابداری  کارشناسی 952 19.08 19 19 اول
93130211040 صفی-سمیرا 931 3021 مدیریت صنعتی  کارشناسی 952 18.24 17 17 اول
94130191022 سیف-زینب 941 3019 حسابداری  کارشناسی 952 18.67 20 18 اول
94131211002 اسلامی-پردیس 941 3121 مدیریت صنعتی  کارشناسی 952 19.08 18 18 اول
94131211020 فیاضی-مریم 941 3121 مدیریت صنعتی  کارشناسی 952 18.44 20 20 دوم
95130191016 تسلیمی-معصومه 951 3019 حسابداری  کارشناسی 952 18.94 17 17 اول
95130191067 فلاح پور-فاطمه 951 3019 حسابداری  کارشناسی 952 18.88 20 17 دوم
95130192029 رنجبر-مجتبی 951 3019 حسابداری  کارشناسی 952 18.81 17 17 سوم
93130102102 مفیدی-عادل 931 3010 حقوق کارشناسی 952 18.7 20 20 اول
93130202014 سعیدی ساعدی-محمد 931 3020 علوم اقتصادی - اقتصادبازرگانی کارشناسی 952 19.82 17 17 اول
93130202002 ادینه پورباقری-امیررضا 931 3020 علوم اقتصادی - اقتصادبازرگانی کارشناسی 952 18.68 17 17 دوم
93130221002 احمدی-مریم 931 3022 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 952 19.04 18 18 اول
93130222007 پورسیدلرزجان-سیدمسعود 931 3022 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 952 18.92 18 18 دوم
93130221016 دلدار-زهرا 931 3022 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 952 18.39 18 18 سوم
93230102006 جوان شیر- محمدصادق 932 3010 حقوق کارشناسی 952 18 20 20 اول
94130101051 ملائی-فاطمه 941 3010 حقوق کارشناسی 952 18.45 21 21 اول
94130221003 احمدی اسور-دلارام 941 3022 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 952 19.29 17 17 اول
94130221012 حق دادرضایی-مهری 941 3022 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 952 19.03 18 18 دوم
94130221002 ابراهیمی-زهرا 941 3022 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 952 18.22 18 18 سوم
95130221030 حسین زاده زهرا 951 3022 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 952 19.47 19 19 اول
95130221022 کثیری-مهناز 951 3022 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 952 18.8 20 20 دوم
95131101009 اهنگرنارنج بن-نازیلا 951 3110 حقوق کارشناسی 952 19.5 19 19 اول
95131101061 امامی فاطمه 951 3110 حقوق کارشناسی 952 19.05 19 19 دوم
95131102051 بنگر-مهدی 951 3110 حقوق کارشناسی 952 18.67 21 21 سوم
95120412202 سلطان کریمی-تقی 951 2041 مهندسی برق -سیستم های قدرت کارشناسی ارشد 952 19.83 9 9 اول
95120412010 رمضان دیده-حجت 951 2041 مهندسی برق -سیستم های قدرت کارشناسی ارشد 952 19.32 11 11 دوم
95120412013 شریفی پرمکوهی-بابک 951 2041 مهندسی برق -سیستم های قدرت کارشناسی ارشد 952 19.05 11 11 سوم
95120541024 فلاح مرداب سری-مریم 951 2054 مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم کارشناسی ارشد 952 20 12 12 اول
95120572050 نصیری-مهدی 951 2057 مهندسی معماری کارشناسی ارشد 952 19.54 12 12 اول
95120592001 وخشور حفظ آباد-حمید 951 2059 مهندسی عمران-سازه کارشناسی ارشد 952 19.13 12 12 اول
95120602007 توکلی-یاسر 951 2060 مهندسی عمران - ژئوتکنیک کارشناسی ارشد 952 19.25 12 12 اول
94420412001 معافی مدنی سید اسماعیل 952 2041 مهندسی برق -سیستم های قدرت کارشناسی ارشد 952 19.06 8 8 اول
95120221019 حسین زاده-مونا 951 2022 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 952 19.6 10 10 اول
95120221007 اللهی کنتایی-عالمه 951 2022 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 952 19.4 10 10 دوم
95120221004 احمدی-زهرا 951 2022 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 952 19.3 10 10 سوم
95121212010 جعفری سبدانی-پیمان 951 2121 مدیریت صنعتی - مدیریت پروژه کارشناسی ارشد 952 19.3 10 10 اول
96/6/7