روابط عمومیمعرفی واحد روابط عمومی دانشگاه

روابط عمومی دانشگاه :
 • ارائه پیشنهاد جهت برگزاری مراسم به مناسبت های مختلف
 • اقدامات و هماهنگی‌های لازم جهت برپایی مراسم، جشنها وغیره
 • انجام اقدامات لازم جهت برگزاری نمایشگاه ها طبق دستور مافوق و با هماهنگی واحد های ذیربط
 • همکاری با انجمن‌ها و تشکل‌های علمی و فرهنگی در سطح دانشگاه
 • اقدامات لازم  جهت تهیه عکس و مستندات لازم و تهیه خبر از فعالیت‌های علمی، تحقیقاتی، آموزشی و غیره دانشگاه
 • انجام اقدامات لازم جهت شناساندن فعالیت های دانشگاه از طریق بروشورها، دفترچه های تبلیغاتی، بولتن خبری، رسانه های گروهی و مجازی و غیره
 • شرکت در جلسات برنامه ریزی و هماهنگی برپایی مراسم دانشجویان جدیدالورود و یا فارغ التحصیلی دانشجویان و غیره
 • مطالعه و بررسی مطالب مندرج در رسانه های گروهی مرتبط با دانشگاه و بروز رسانی اخبار وب سایت و رسانه های مجازی دانشگاه
 • همکاری در ایجاد ارتباط با جراید کثیرالانتشار به منظور چاپ آگهی و درج اطلاعیه ها و طرح های تبلیغاتی دانشگاه
 • ایجاد آرشیو از فیلم‌ها، عکس ها، نشریات و بروشورهای دانشگاه
 • برقراری تماس و ایجاد هماهنگی با واحد روابط عمومی سایر سازمان‌ها و موسسات
 • تهیه و ارسال گزارش از فعالیت‌های واحد به مافوق
 • استفاده درست و بهینه از کلیه امکانات، تجهیزات و منابع در اختیار و درخواست منابع موردنیاز
 • همکاری در انجام امور مربوط به برگزاری امتحانات، ثبت نام و سایر مراسم عمومی دانشگاه
 • انجام سایر امور محوله در حدود وظایف از طرف مافوق
 
  اسامی پرسنل روابط عمومی دانشگاه (مسئولین، سرپرستان و کارشناسان) از آغاز تاکنون :
 1. داوود فلاح از تاریخ 79/11/05 لغایت 81/11/10
 2. سید مرتضی آصفی از تاریخ 01/07/ 82 لغایت 83/5/31
 3. مهدی طالب نژاد از تاریخ 85/02/02 لغایت 94/1/25
 4. امین کثیری از تاریخ 94/02/01  لغایت 98/08/01
 5. کبری درویش از تاریخ 95/08/01 لغایت 98/04/11
 6.  عباسعلی محمدی از تاریخ 98/04/11  تا کنون (مسئول روابط عمومی)
 
آدرس کانال های دانشگاه :
1- کانال رسمی دانشگاه به آدرس MohaddesUniversity
2- کانال دریچه دانشجویی (جهت معرفی استعدادها و آثار برتر دانشجویان دانشگاه) به آدرس : MohaddesDaricheh