تربیت بدنیمعرفی واحد تربیت بدنی
** معرفی واحد تربیت بدنی دانشگاه علامه محدث نوری **
واحد تربیت بدنی دانشگاه علامه زیرنظر معاونت فرهنگی ودانشجویی وکمیته ورزشی دانشگاه دانشگاه از بدو تاسیس دانشگاه درسال ۱۳۷۵به طور رسمی فعالیت خود را آغاز نموده وبا قدمتی ۲۵ ساله با تلاش وهمتی جاودان وکسب قهرمانی وافتخارات دانشجویان دررشته های مختلف ورزشی با امکانات ویژه واساتید مجرب فعالیت می نماید .
* واحد تربیت بدنی دانشگاه  *
این واحد درطبقه دوم دانشگاه دراتاق ۳۰۵ زیر نظر آقای عباسعلی محمدی انجام وظیفه می نماید.
اهم فعالیتهای واحد تربیت بدنی دانشگاه به شرح ذیل می باشد :
  1. برگزاری جلسات با کمیته ورزشی دانشگاه درطول ترم
  2. برگزاری مسابقات دررشته های مختلف ورزشی برای دانشجویان
  3. برگزاری مسابقات مختلف ورزشی برای کارکنان واساتید دانشگاه
  4. برگزاری مسابقات دوستانه بین دانشگاههای همجوار جهت ارتباط وصمیمیت بیشتر بین دانشگاهها
  5. شرکت درمسابقات المپیاد ورزشی منطقه ۲کشور
  6. شرکت درمسابقات مختلف شهرستانی ، استانی وکشوری وکسب مقام ومدال رنگین دربرخی از رشته های ورزشی توسط دانشجویان برای دانشگاه
  7. تدوین دوره های مختلف تمرینات ورزشهای گوناگون وانعقاد قرارداد با مربیان
 
***ضمن تبریک به دانشجویان دانشگاه علامه محدث نوری
سالن ورزشی جدید وچند منظوره درمحوطه دانشگاه از مهرماه ۱۳۹۶آماده ارائه خدمت به دانشجویان گرامی می باشد.***