اطلاعیه های آموزشیاطلاعیه ارزشیابی جهت دسترسی به کارت ورود به جلسه امتحان

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند که ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی 90-89 به صورت اینترنتی انجام می گیرد. لذا داشجویان جهت ارزشیابی از مورخه 10/02/90لغایت 10/03/90به وب سایت موسسه پروفایل دانشجویی خود در ( سامانه آموزشی) مراجعه نمایند.

تذکر : دانشجویانی که در تاریخ   10/02/90لغایت 10/03/90 ارزشیابی را انجام ندهند کارت ورود به جلسه امتحان برایشان صادر نخواهد شد و دسترسی به نمرات پایان ترم  را نخواهند داشت.

* جهت هر گونه پاسخگویی به سوالات مربوط به ارزشیابی با شماره 01226222466 دفتر نظارت و ارزیابی تماس حاصل فرمایید.