روابط عمومیتعطیلی دانشگاه در روز پنج شنبه مورخ 97/3/17ضمن تسلیت  این ایام و گرامیداشت شبهای قدر

به اطلاع می رساند دانشگاه علامه محدث نوری 

در روز پنج شنبه  مورخ 97/3/17 تعطیل می باشد..