اسامی ممتازین اسامی دانشجویان ممتاز نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
.
لیست اسامی دانشجویان ممتاز نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 (بدون احتساب فارغ التحصیل)
ردیف شماره دانشجویی نام خانوادگی و نام ترم ورود رشته مقطع ترم تحصیلی معدل نیمسال رتبه
1 96120151018 قویدل-خدیجه 961 حقوق خصوصی  کارشناسی ارشد  962 19.15 اول
2 96120221020 راعی-پروانه 961 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد  962 19.3 اول
3 96120332003 اسلامی چلندر-علی 961 حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد  962 19 اول
4 96120401002 سلطان پور-سمانه 961 مهندسی برق -  مدارهای مجتمع الکترونیک کارشناسی ارشد  962 19.59 اول
5 96120412202 محمدی حبیب اباد-مرتضی 961 مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد  962 19.27 اول
6 96120412009 شاکری-هادی 961 مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد  962 19 دوم
7 96120432201 اقائی نژادتوچاهی-علی 961 مهندسی برق -سیستم الکترونیک دیجیتال کارشناسی ارشد  962 19.39 اول
8 96120551018 محمدپور-زهرا 961 مهندسی کامپیوتر-نرم افزار کارشناسی ارشد  962 19.67 اول
9 96120552018 محمدی-امیر 961 مهندسی کامپیوتر-نرم افزار کارشناسی ارشد  962 19.67 اول
10 96120551012 زکوی-فاطمه 961 مهندسی کامپیوتر-نرم افزار کارشناسی ارشد  962 19.5 دوم
11 96120571028 کوه زاد سارا 961 مهندسی معماری کارشناسی ارشد  962 19.42 اول
12 94130101051 ملائی-فاطمه 941 حقوق کارشناسی 962 19.5 اول
13 94130221012 حق دادرضایی-مهری 941 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 962 18.11 اول
14 95130222009 مومنی-محمدعلی 951 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 962 19.23 اول
15 95130221030 حسین زاده زهرا 951 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 962 19.2 دوم
16 95130221004 بازیار-مرضیه 951 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 962 18.55 سوم
17 95131101061 امامی فاطمه 951 حقوق کارشناسی 962 19.33 اول
18 95131102056 پیرنیاکان صدرا 951 حقوق کارشناسی 962 19.1 دوم
19 95131101009 اهنگرنارنج بن-نازیلا 951 حقوق کارشناسی 962 18.84 سوم
20 96130221014 فیروزی نوروز-محدثه 961 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 962 19.3 اول
21 96230221002 محبی ایرانی-مریم 961 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 962 18.53 دوم
22 96130221002 جعفری بلالمی-ستاره 961 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 962 18.2 سوم
23 96131102040 قربان زاده-میثم 961 حقوق کارشناسی 962 19.35 اول
24 96131102064 واحدی علی اصغر 961 حقوق کارشناسی 962 19.33 دوم
25 96131101050 فیاضی زهرا 961 حقوق کارشناسی 962 19.12 سوم
26 96231101063 خواجه حسینی زینب 962 حقوق کارشناسی 962 19.44 اول
27 93230191002 خاکپور-پوران 932 حسابداری  کارشناسی 962 19.24 اول
28 94130191022 سیف-زینب 941 حسابداری  کارشناسی 962 18.4 اول
29 94130191024 طالش صالحانی-زهرا 941 حسابداری  کارشناسی 962 18.12 دوم
30 94131211020 فیاضی-مریم 941 مدیریت صنعتی  کارشناسی 962 19.5 اول
31 94131211002 اسلامی-پردیس 941 مدیریت صنعتی  کارشناسی 962 18.61 دوم
32 94230191008 موسوی-زهرا 942 حسابداری  کارشناسی 962 18.63 اول
33 95130191013 پشتوان-شقایق 951 حسابداری  کارشناسی 962 19.1 اول
34 95130191016 تسلیمی-معصومه 951 حسابداری  کارشناسی 962 18.89 دوم
35 95131211027 موسوی عمادی-ریحانه سادات 951 مدیریت صنعتی  کارشناسی 962 18.61 اول
36 96130191045 قاسمی-فاطمه 961 حسابداری  کارشناسی 962 19.6 اول
37 96130191065 یزدانی-سکینه 961 حسابداری  کارشناسی 962 19.28 دوم
38 94130241010 اصغرزاده شیاده-مبینا 941 روانشناسی کارشناسی 962 19.59 اول
39 94130241086 مهدوی نیا-مریم 941 روانشناسی کارشناسی 962 18.85 دوم
40 94130242016 محرری-ادیب 941 روانشناسی کارشناسی 962 18.21 سوم
41 94130571004 امیری گنگری-فائزه 941 مهندسی معماری کارشناسی 962 18.84 اول
42 94230241005 احدی-فاطمه 942 روانشناسی کارشناسی 962 19.37 اول
43 94230241012 شکوهی-زهرا 942 روانشناسی کارشناسی 962 18 دوم
44 95130241091 کاظمیان فاطمه 951 روانشناسی کارشناسی 962 19.88 اول
45 95130241081 ولی پور-هانیه 951 روانشناسی کارشناسی 962 19.5 دوم
46 95130241063 قاسمی-زهرا 951 روانشناسی کارشناسی 962 19.28 سوم
47 96130241081 سبزی زهرا 961 روانشناسی کارشناسی 962 19.65 اول
48 96130241086 رحمتی زینت 961 روانشناسی کارشناسی 962 19.43 دوم
49 96130241079 یوسفی-مائده 961 روانشناسی کارشناسی 962 19.23 سوم
50 95251551002 ذاکری  فاطمه  952 مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته 962 18.11 اول
51 96130591005 لطفعلی زاده-ایسان 961 مهندسی عمران کارشناسی 962 20 اول
52 93130702054 عباس زاده-اروین 931 مهندسی پزشکی  کارشناسی 962 18.39 اول
53 94130702039 گودرزی-سهراب 941 مهندسی پزشکی  کارشناسی 962 18.58 اول
54 94230512005 کرد-هادی 942 مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست  کارشناسی 962 18.35 اول
55 95130541005 کاظم پور-زهرا 951 مهندسی صنایع کارشناسی 962 18.77 اول
56 95130701009 رئوِفی-مهدیه 951 مهندسی پزشکی  کارشناسی 962 19.38 اول
57 96130701012 فیاضی- صدف 961 مهندسی پزشکی  کارشناسی 962 18.72 اول
58 96130701009 گل-سکینه 961 مهندسی پزشکی  کارشناسی 962 18.05 دوم
59 96140531032 وطن پور-فاطمه 961 نقشه کشی معماری - معماری کاردانی 962 18.12 اول