روابط عمومیحضور پرشور دانشگاهیان علامه محدث نوری در راهپیمایی ۱۳ آبان

.