روابط عمومیمسابقه ورزشی پرتاب دارت و تیراندازی به مناسبت دهه فجر