اطلاعیه های آموزشیخطای ( کاربری تعریف نشده است) سامانه آموزشی

اخیرا مشاهده شده است
بعضی از دانشجویان گرامی
برای ورود  به سامانه آموزشی سما
با خطای ( کاربری تعریف نشده است) روبرو می گردند
این دسته از دانشجویان بجای ورود به وب سایت دانشگاه به نشانی
http://www.mohaddes.ac.ir


 
متاسفانه برای  ورود به سامانه از گوگل اقدام نموده
و بعد از جستجو  بجای وارد شدن به وب سایت دانشگاه
سعی می کنند  از راه سریعتری وارد شوند
و در  لیست جستجوی  خود در گوگل , اشتباها روی گزینه سامانه آموزشی کلیک می کنند
و متاسفانه وارد سامانه آموزشی دانشگاه علامه طباطبائیبا آدرس اینترنتی : 
http://reg.atu.ac.ir/samaweb/Login.aspx
 شده و هر چه تلاش می کنند  نمی توانند  وارد سامانه شوند
لذا از دانشجویان گرامی تقاضا می شود
در  لیست جستجوی خود وارد وب سایت اصلی دانشگاه علامه محدث نوری


به نشانی:
www.mohaddes.ac.ir
شده  و در قسمت سامانه های اینترنتی گزینه سامانه آموزشی   را انتخاب نموده و وارد پروفایل  آموزشی خود گردند.
 #واحد_پشتیبانی_رایانه