روابط عمومیدومین دوره آزمون جامع علمی استانداردهای مهارت آموزی کار ودانش غرب استان مازندران

.

🔰دومین دوره آزمون جامع علمی استانداردهای مهارت آموزی کار ودانش غرب استان مازندران

🔰30و 31 خردادماه 98
🔰مکان برگزاری : دانشگاه علامه محدث نوری