اطلاعیه های آموزشیقابل توجه پذیرفته شدگان آزمون سراسری 1390

 

  با حمد وسپاس به درگاه خداوند دانا و توانای مطلق و با عرض تبریک و تهنیت به خواهران و برادران عزیزی که در آزمون سراسری سال 1390 پذیرفته شده و آماده گام نهادن به عرصه وسیع علم اندوزی و انشاا... خدمت به مردم شریف میهن مان می شوند و  با امید به اینکه پذیرفته شدگان این آزمون دراشاعه فرهنگ غنی و انسان ساز مکتب اسلام و بارور نمودن انقلاب اسلامی‌، تداوم بخش دست آوردهای انقلاب اسلامی در دانشگاههاو موسسات آموزش عالی باشند، بدین وسیله از کلیه پذیرفته‌شدگان  به شرح ذیل جهت ثبت نام دعوت می‌نماید :

 

  برنامه زمانی ثبت نام از پذیرفته شدگان  براساس حرف اول نام خانوادگی آنان می باشد

  روز و تاریخ ثبت نام

  ترتیب حروف اول نام خانوادگی

  چهارشنبه 23/6/90

  الف – ب – پ – ت – ث –ج – چ

  شنبه 26/6/90

  ح – خ- د –ذ– ر – ز- ژ – س

  یکشنبه 27/6/90

  ش – ص- ض – ط – ظ- ع – غ – ف – ق – ک

  دوشنبه 28/6/90

  گ – ل – م – ن – و - هـ - ی

الف – مدارک لازم برای ثبت نام در رشته های تحصیلی دوره روزانه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
1- اصل دیپلم کامل متوسطه یاگواهی آن برای داوطلبان نظام قدیم آموزش متوسطه با مهر و امضای مدیر دبیرستان و یا هنرستان و یکبرگ فتوکپی آن که نوع دیپلم ، بخش وشهرستان محل اخذ دیپلم در آن قید شده باشد.
2- اصل مدرک و یاگواهی تحصیلی متوسطه سال ماقبل دیپلم و دوسال ماقبل دیپلم برای داوطلبان نظام قدیم آموزش متوسطه با مهر و امضای مدیر دبیرستان و یا هنرستان و یکبرگ فتوکپی آن که بخش وشهرستان محل اخذ مدرک تحصیلی سال ما قبل دیپلم و بخش و شهرستان محل اخذ مدرک دوسال ما قبل دیپلم در آن مشخص باشد.
3-اصل گواهینـــامه پایان دوره پیش دانشگاهی یاگواهی آن بامهرو امضاء مدیرمرکز پیش دانشگاهی ویکبرگ فتوکپی آن که نوع گواهینامه پیش دانشگاهی ، بخش و شهرستان محل اخذ مدرک پیش دانشگاهی در آن قید شده باشد.
تبصره1- دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی باید حداکثر تا پایان شهریور ماه 1390 موفق به اخذ گواهینامه دوره پیش دانشگاهی شده باشند. در غیراینصورت مجازبه ادامه تحصیل نخواهند بود و قبولی آنان کان لم یکن تلقی می‌گردد.
تبصره2- با توجه به برگزاری امتحانات مرحله نهایی دوره پیش‌دانشگاهی در دهه سوم شهریورماه ، در صورتی که پذیرفته‌شدگان درزمان ثبت نام موفق به ارائه گواهی پیش‌دانشگاهی نگردند ضمن ثبت نام مشروط از آنها تعهد لازم مبنی بر ارائه گواهی پیش‌دانشگاهی تا سه هفته بعد از پایان تاریخ ثبت نام (15مهر ماه) اخذ خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی مذکور تا تاریخ تعیین شده قبولی این دسته از پذیرفته‌شدگان لغو میگردد.
4-اصل مدرک دیپلم ویاگواهی دیپلم متوسطه و سال ماقبل دیپلم برای داوطلبان نظام جدید آموزش متوسطه بامهر وامضاء مدیر دبیرستان ویاهنرستان و یکبرگ فتوکپی آن که بخش محل اخذ دیپلم و بخش محل اخذ مدرک سال ماقبل دیپلم نظام جدید در آن مشخص شده باشد
تبصره- اصل کارنامه پایان دوره 3 ساله (دیپلم) نظام جدیدآموزش متوسطه حاوی نمرات کتبی دروس امتحانات دیپلم برای داوطلبانی که دیپلم متوسطه نظام جدید خود را در یکی از سال‌های 1384 ، 1385، 1386، 1387، 1388 و یا 1389 در رشته‌های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی اخذ نموده اند.
تذکرمهم : براساس مصوبه شانزدهمین جلسه کار گروه   ماده 4 قانون پذیرش دانشجو (مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی) در آزمون سراسری سال 1390 سوابق تحصیلی دیپلمه های نظام جدید آموزش متوسطه (ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی) سالهای 1384، 1385، 1386 ، 1387 ، 1388 و 1389 که امتحانات آنان به صورت کتبی و سراسری برگزار شده است تا میزان 25% با تاثیرمثبت در گزینش نهایی اعمال گردیده به این ترتیب برای هر داوطلب دو نمره کل یکی بدون تاثیر سوابق تحصیلی و دیگری با تاثیر آن ساخته شده و نمره بالاتر ملاک گزینش داوطلب قرار گرفته است.
5-اصل و یاگواهی مدرک دوره کاردانی (فوق دیپلم) دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و یا مدرک پایان دوره کاردانی پیوسته آموزشکده های فنی وحرفه ای وابسته به وزارت آموزش وپرورش برای پذیرفته شدگان دارای مدرک مذکور باقیدتاریخ اخذ مدرک کاردانی (حداکثر تاتاریخ 31/6/1390) که در آن بخش و شهرستان محل اخذ مدرک کاردانی مشخص شده باشد، بانضمام تصویر آن .هم چنین اصل و یا گواهی دیپلم متوسطه و سال ما قبل دیپلم متوسطه با مهر و امضای مدیر دبیرستان و یا هنرستان که بخش و شهرستان محل اخذ دیپلم و سال ما قبل دیپلم در آن مشخص شده باشد، بانضمام یک برگ تصویر آن .
تبصره: مدرک کاردانی دانش آموختگان دوره‌های کاردانی پیوسته بدون شرط معدل به جای مدرک پیش دانشگاهی ملاک عمل واقع می‌شود. بدیهی است واحدهای درسی گذرانده شده این داوطلبان مطابق ماده 63 آیین نامه آموزشی دوره‌های کاردانی مصوب جلسه 399 مورخ 14/2/1376 شورای عالی برنامه ریزی قابل معادل سازی نمی‌باشد.
6-ارائه اصل گواهینامه انجام خدمات قانونی مقرر (طرح لایحه نیروی انسانی) برای پذیرفته شدگان دارای مدرک کاردانی گروه آموزشی پزشکی که پایان طرح نیروی انسانی آنان تا تاریخ 31/6/90 و یا 30/11/90 می باشد.
7-اصل شناسنامه و کارت ملی یکبرگ فتوکپی از تمام صفحات آن.
8-شش قطعه عکس تمام رخ 4×3 تهیه شده در سال جاری.
تبصره- 12 قطعه عکس تمام رخ 4 × 3 تهیه شده در سال جاری منحصراً برای برادرانی که باتوجه به ضوابط پس از ثبت نام در موسسه آموزش عالی برای آنان معافیت تحصیلی صادر می گردد.
9-مدرکی که وضعیت نظام وظیفه راباتوجه به مقررات وظیفه عمومی مندرج در صفحات 35 و 36 دفترچه راهنمای شماره 1 آزمون سراسری سال 1390 مشخص کند(برای برادران).
10-اصل حکم مرخصی سالانه یا موافقت کتبی و بدون قیدوشرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت.
11-اصل و کپی دفترچه بیمه (درصورت دارابودن) اعم از خدمات درمانی ، تامین اجتماعی ، ارتش و ... برای پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی گروه آموزشی پزشکی .
12- معرفــی نامه های مشروحه ذیل لازم است حــداکثر تا قبل از انتخاب واحد برای نیمـسال دوم سال تحصیلی جــاری
(نیمــسال دوم سال تحصیلی 91-1390) توسط پذیرفته شدگان و یا از طریق ارگان ذیربط به دانشگاه یا مــوسسه آموزش عالی مربوط تحویل گردد، درغیر این صورت از ثبت نام آنان برای نیمسال دوم سال تحصیلی جاری ممانعت بعمل خواهد آمدو قبولی آنان » کان لم یکن« تلقی می گردد.
1-12-معرفی نامه رسمی از سازمان متبوع برای بهیاران پذیرفته شده در رشته پرستاری‌که از سهمیه بهیاران استفاده‌نموده اند.
2-12-معرفی نامه رسمی ازوزارت آموزش و پرورش (فرم شماره 3 «فرم سهمیه آموزگاران» ) باامضاء و مهر رئیس آموزش وپرورش ناحیه یا منطقه شهرستان ذیربط، ‌برای پذیرفته‌شدگانی که آموزگار رسمی (رسمی قطعی ، رسمی آزمایشی یا پیمانی) وزارت آموزش و پرورش می باشند و با استفاده از بورسیه آموزگاران در رشته‌ راهنمایی و مشاوره پذیرفته شده‌اند.
3-12-معرفی نامه رسمی از ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یا وزارت جهادکشاورزی با امضاء و مهر هر یک از روسای ارگانهای مذکور که در آن قید شده باشد، داوطلب با توجه به ماده 1و تبصره های چهارگانه آن در آیین نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان وجهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و سایر شرایط مندرج در آیین نامه مذکور ، واجد شرایط استفاده از سهمیه رزمندگان می باشد.
تبصره- براساس هماهنگی های انجام شده ، گواهی های مربوط به ردیف 3ـ12 توسط ارگانهای ذیربط بطور یکجا به موسسه آموزش عالی محل قبولی پذیرفته شدگان ارسال خواهدشد.
توضیح بسیار مهم :
-باتوجه به ادغام ارگانهای بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد رسیدگی به امور آزادگان تحت عنوان بنیاد شهید و امور ایثارگران بدین وسیله به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که با استفاده از سهمیه ذیل پذیرفته شده اند می رساند، در زمان ثبت نام ملزم به ارائه تاییدیه سهمیه ثبت نامی نمی باشند و ملاک عمل برای ثبت نام همان عنوان درج شده در لیست های ارسالی به موسسات می‌باشد. بدیهی است چنانچه سهمیه پذیرفته شده ای از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران مورد تایید قرار نگیرد تا قبل ازشروع نیمسال دوم سال تحصیلی جاری از تحصیل وی ممانعت بعمل خواهد آمد.
13- اصل فیش واریزی مربوط به مابه التفاوت وجه ثبت نام آزمون سراسری سال 1390.
ارگان بنیاد شهید و امور ایثارگران شامل سهمیه های ذیل می باشد:
 (1) سهمیه شاهد شامل : فرزندان معظم شهدا و یا مفقودالاثر ، جانبازان عزیز با جانبازی 70 درصد به بالا ، فرزند جانبازان عزیز با جانباری 50 درصد به بالا و فرزند آزادگان عزیز.
(2) سهمیه خانواده شهدا : شامل پدر، مادر ، برادر و خواهر شهید .
(3) سهمیه رزمندگان : شامل همسران معظم شهدا و‌یا مفقودالاثر‌،‌همسران آزادگان عزیز‌،همسران جانبازان عزیز با ‌جانبازی‌50 درصد به بالا .
(4) سهمیه جانبازان : شامل جانبازان عزیز با جانبازی 25 الی 69 درصد.
(5) سهمیه آزادگان : شامل آزادگان عزیز.
(6) سهمیه فرزندان و همسران جانباز با جانبازی 25 تا 49 درصد.