معرفی بسیج دانشجوییمعرفی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علامه در سال ۱۳۹۶

 

افتخار بسیج در سال ۱۳۹۷
مجموعه تلاش و فعالیتهای دانشجویان بسیجی این دانشگاه در سال ۱۳۹۷؛ منجر به کسب رده ی برتر توسط پایگاه بسیج دانشجویی شهید ابراهیم فیاضی از میان بیش از ۱۷۰ رده بسیج دانشجویی در سطح استان از سوی ناحیه بسیج دانشجویی استان مازندران گردید . و همچنین در سال ۱۳۹۷ واحد فضای مجازی پایگاه شهید ابراهیم فیاضی رتبه برتر را در استان کسب کرد.

 
.