معرفی بسیج دانشجوییمعرفی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علامه در سال 1396

 
از سال 1396 برادر بسیجی پارسا شجاع بعنوان مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علامه محدث نوری مشغول به فعالیت می باشند.
افتخار بسیج در سال 1397
مجموعه تلاش و فعالیتهای دانشجویان بسیجی این دانشگاه در سال 1397؛ منجر به کسب رده ی برتر توسط پایگاه بسیج دانشجویی شهید ابراهیم فیاضی از میان بیش از ۱۷۰ رده بسیج دانشجویی در سطح استان از سوی ناحیه بسیج دانشجویی استان مازندران گردید . و همچنین در سال 1397 واحد فضای مجازی پایگاه شهید ابراهیم فیاضی رتبه برتر را در استان کسب کرد.

.