روابط عمومی تعطیلی دانشگاه در روز های شنبه و دوشنبهبا عرض تسلیت بمناسبت سالروز رحلت رسول اکرم و شهادت امام حسن مجتبی (ع)
و سالروز شهادت امام رضا (ع) 
روز شنبه مورخ 4 آبان  ماه 98  
و روز دوشنبه 6 آبان ماه 98 
دانشگاه تعطیل اعلام می گردد.
روابط عمومی دانشگاه