صندوق رفاه - وام دانشجوییقابل توجه دانشجویان متقاضی وام دانشجویی صندوق رفاه
به اطلاع کلیه دانشحویان متقاضی وام دانشجویی صندوق رفاه می رساند
مشکل ثبت نام  وام دانشجویی در صندوق رفاه حل  شده است
و دانشجویان میتوانند در سامانه صندوق رفاه به نشانی 
https://bp.swf.ir
ثبت نام نمایند