اطلاعیه های آموزشیکارگاه راه اندازی کامل وب سایت بدون نیاز به کد نویسی


عنوان کارگاه: راه اندازی کامل وب سایت بدون نیاز به کد نویسی
مدرس: مهندس مکاریان
روز و تاریخ: دوشنبه، 25/09/98
مدت دوره: 6 ساعت
ساعت شروع: ساعت 9 صبح
ظرفیت کارگاه: 20 نفر
مکان: سایت عمومی دانشگاه
مبلغ ثبت نام: 30000 تومان
با صدورگواهی و سی دی کارگاهبرای  ثبت نام کلیک نمایید