روابط عمومیتعطیلی روز پنج شنبه 10 بهمن 1398

             
ضمن تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)  بدینوسیله به اطلاع می رساند
دانشگاه علامه محدث نوری در روز پنج شنبه  10 بهمن 98 تعطیل می باشد.
 لیکن جلسات دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد روز مزبور برگزار خواهد شد
                                                                                                 
     روابط عمومی دانشگاه علامه محدث نوری