روابط عمومیانتصاب معاون جدید آموزشی در دانشگاه علامه محدث نوری

🔹انتصاب معاون جدید آموزشی در دانشگاه  علامه محدث نوری🔹
دکتر محمود امامی نمین رئیس دانشگاه  طی حکمی  جناب آقای دکتر علیرضا منصوری را بعنوان معاونت  آموزشی  دانشگاه علامه محدث نوری  منصوب کرد.
متن این حکم به شرح زیر است:
برادر گرامی جناب آقای دکتر علیرضا منصوری
عضو محترم  هیات علمی 
با اهدای سلام و تحیات
نظر به تعهد و تجربیات جنابعالی، به موجب این ابلاغ به سمت « معاون آموزشی  دانشگاه » منصوب می‌شوید.
امید است با اتکال به عنایات حضرت حق همچون گذشته در راستای تحقق اهداف، وحل وفصل مشکلات اهتمام نموده ودر راه رسیدن به اهداف عالیه علمی،فرهنگی،آموزشی و پژوهشی موفق باشید.