اطلاعیه های آموزشیثبت نام پذیرش بدون آزمون دانشگاه علامه محدث نوری 
🔴ثبت نام پذیرش بدون آزمون دانشگاه علامه محدث نوری 

🔸ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون ) در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته دانشگاه  علامه محدث نوری (مهرماه ۹۹)  آغاز  شد.
 روابط عمومی دانشگاه علامه محدث نوری