اطلاعیه های آموزشیاطلاعیه دانشجویی برگزاری کلاس های آموزشی از راه دور
اطلاعیه دانشجویی
 از روز سه شنبه مورخ ۹۸/۷/۸ کلیه  کلاس ها بصورت مجازی مطابق برنامه هفتگی تشکیل گردید و با حضور اساتید و دانشجویان محترم تا پایان نیمسال ادامه خواهد یافت.
حضور غیاب دانشجو توسط استاد درس و سامانه انجام و ثبت خواهد شد. در صورتی که غیبت  دانشجو در طی یک نیمسال بیش از ۳ جلسه باشد مطابق آئین نامه آموزشی با آن دانشجو رفتار خواهد شد لذا دانشجویان بصورت جدی در کلاس های مجازی حضور یابند تا در پایان نیمسال مشمول آئین نامه نشوند.
ضمنا مطابق شیوه نامه آموزش مجازی دانشگاه که به تائید شورای آموزشی دانشگاه رسیده است؛ ارزشیابی دانشجو در هر یک از دروس براساس آزمون های مستمر در طی نیمسال و آزمون پایانی خواهد بود. عدم حضور در کلاس و محروم ماندن از آزمون های مستمر، عواقب جبران ناپذیری را برای دانشجو خواهد داشت لذا لازم است دانشجویان حضور جدی در کلاس داشته باشند.
برای ورود به سامانه آموزش مجازی عینا مانند نیمسال گذشته به آدرس اینترنتی
http://mohaddes.iranlms.org
مراجعه و با نام کاربری و آخرین رمز عبوری که در نیمسال گذشته استفاده میکردید وارد سامانه شوید. در صورت داشتن هر گونه مشکل در ورود به سامانه، سوالات تون رو  به شماره ۰۹۱۱۱۲۰۱۳۸۱ واتساپ نمائید.  

                 با احترام
      معاونت آموزشی دانشگاه