اسامی ممتازینلیست دانشجویان ممتاز در نیمسال دوم سال تحصیلی 90-89

  رشته: کاردان فنی برق – الکترونیک

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  88140662008

  علی اکبر اسلامی

  881

  55/18

  892

  اول

  88440662001

  امیر عباس کردنائیج

  881

  29/18

  892

  دوم

  88140662060

  علیرضا صادقی نژاد پاریزی

  881

  09/17

  892

  سوم

 

  ******************************

 

  رشته: کارشناسی ناپیوسته کنترل وابزار دقیق

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  88150442026

  کامبیز ثابت کلام

  881

  58/19

  892

  اول

  88150442040

  علی حیدری

  881

  47/18

  892

  دوم

  88150442028

  حمید جباری

  881

  3/18

  892

  سوم

  89150442034

  احسان حسینی

  891

  16/19

  892

  اول

  89150442031

  میثم حسن زاده

  891

  9/17

  892

  دوم

  89150442092

  محمد مرادی

  891

  09/17

  892

  سوم

 

  ******************************

 

  رشته: کارشناسی ناپیوسته انتقال وتوزیع

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  871431026

  مجتبی آرام

  871

  76/17

  892

  اول

  88150432094

  امیر کویک

  881

  92/18

  892

  اول

  88150432003

  حسین آذر کمان زاده

  881

  87/18

  892

  دوم

  88150432013

  روح اله آهی

  881

  76/18

  892

  سوم

  89150432035

  ابراهیم رحمانی

  891

  23/19

  892

  اول

  89150432044

  حسین روحانی

  891

  21/17

  892

  دوم

 

  ******************************

 

 

  رشته: مهندسی معماری

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  88130571033

  سیده فاطمه حسینی

  881

  01/18

  892

  اول

  88130571041

  الهام رحیمی مقدم

  881

  76/17

  892

  دوم

  88130572057

  میلاد عابدینی

  881

  56/17

  892

  سوم

  89130572020

  سعید پور نوروز

  891

  91/17

  892

  اول

  89130571026

  سمیرا چاوشیان

  891

  65/17

  892

  دوم

  89130571056

  یاسمن عبدالهی

  891

  34/17

  892

  سوم

 

  ******************************

  رشته: ناپیوسته عمران

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  88150492073

  علی علا

  881

  14/18

  892

  اول

  88150492056

  نوروز ساسی فرهنگ

  881

  06/17

  892

  دوم

 

  ******************************

 

  رشته: کارشناسی ناپیوسته سخت افزار کامپیوتر

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  871461003

  آرمان امامی ناحیه

  871

  21/18

  892

  اول

  872461010

  فرزاد مهانیان خامنه

  872

  49/18

  892

  اول

  872462007

  آزاده ایزد یار

  872

  14/18

  892

  دوم

  872462010

  پریا روز بخشیان

  872

  8/17

  892

  سوم

  88150461065

  مرجان صدیقی

  881

  5/19

  892

  اول

  88150462105

  فرهاد مصطفایی

  881

  19

  892

  دوم

  88150461081

  سمیرا غفاری

  881

  82/18

  892

  سوم

  89150461103

  زهرا نجفی

  891

  79/17

  892

  اول

  89150462067

  اقبال عبداللهی

  891

  04/17

  892

  دوم

 

  ******************************

 

 

  رشته: کاردانی معماری

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  88140671122

  نسترن محسنی

  881

  4/17

  892

  اول

  88140672057

  محمد علی روحی

  881

  36/17

  892

  دوم

  89140671073

  مهسا سلیمانی اسبو کلایی

  891

  17/18

  892

  اول

  89140671099

  گلناز علیزاده سولده

  891

  75/17

  892

  دوم

  89140671112

  سمیرا کالجی

  891

  72/17

  892

  سوم

 

  ******************************

  رشته: مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  88130531064

  انیس علی پور

  881

  72/19

  892

  اول

  88130532035

  مهران دلفان آذری

  881

  59/18

  892

  دوم

  88130531007

  دنیا الغوثی

  881

  99/17

  892

  سوم

  89130531029

  فاطمه خردادی کوشالی

  891

  25/19

  892

  اول

  89130531048

  ساناز شیرزاد سقاواز

  891

  56/18

  892

  دوم

  89130531056

  سخیه عالمی رستمی

  891

  8/17

  892

  سوم

 

  ******************************

  رشته: مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  861512001

  نیلوفر جلیلی

  861

  11/17

  892

  اول

  862512003

  فاطمه هاشمی

  862

  18

  892

  اول

  871512009

  فاطمه کاسه گر

  871

  23/18

  892

  اول

  871512008

  فرشته محمدی شلمانی

  871

  46/17

  892

  دوم

  871512005

  محدثه پور علی اشکلک

  871

  28/17

  892

  سوم

  872511001

  کوشا پارسا مهر

  872

  11/19

  892

  اول

  88130511052

  سپیده صالحی گیلاندهی

  881

  97/17

  892

  اول

  88130511055

  سیده سمیرا طالبی سنگدهی

  881

  95/17

  892

  دوم

  88130511084

  زینب موحدی

  881

  59/17

  892

  سوم

  89130511021

  نجمه تقی زاده

  891

  7/17

  892

  اول

  89130511008

  زهرا اسدی سنگاچینی

  891

  58/17

  892

  دوم

  89130511092

  زهرا یوسف پور

  891

  38/17

  892

  سوم

 

  ******************************

  رشته: مهندسی صنایع

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  89130542056

  محمد عباس پور

  891

  56/18

  892

  اول

  89130542014

  ارسلان باقری شبانکاره

  891

  19/18

  892

  دوم

  89130541044

  رعنا سلطان زاده خراسانی

  891

  83/17

  892

  سوم

 

  ******************************

  رشته: مهندسی منابع طبیعی - شیلات

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  871521002

  علی جدید فر

  871

  71/18

  892

  اول

  871522016

  سونا مقصودی

  871

  92/17

  892

  دوم

  871522011

  فاطمه زارعی

  871

  7/17

  892

  سوم

  872521004

  ابوذر گرایلی

  872

  42/18

  892

  اول

  872521003

  مرتضی زمیری

  872

  91/17

  892

  دوم

  88130521014

  فرزانه جعفری

  881

  31/19

  892

  اول

  88130521055

  الناز غفاری چراتی

  881

  66/18

  892

  دوم

  88130521021

  سپیده حسین جان زاده سرستی

  881

  75/17

  892

  سوم

  89130521089

  مهرناز نوری

  891

  27/18

  892

  اول

 

  ******************************

 

  رشته: فناوری اطلاعات

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  89150422015

  جواد حسین زاده

  891

  05/17

  892

  اول

 

  ******************************

 

 

  رشته: کاردانی عمران

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  872691003

  آرمان قدرتی

  872

  83/17

  892

  اول

  88140692117

  ابراهیم یوسفی

  881

  67/18

  892

  اول

  89140691097

  سمیرا وجودی

  891

  19/18

  892

  اول

 

  ******************************

  رشته: کارشناسی ناپیوسته معماری

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  872472001

  فاطمه حسین تهرانی

  872

  81/19

  892

  اول

  872472003

  نازنین محسنی

  872

  19

  892

  دوم

  872471005

  علی عصار

  872

  47/18

  892

  سوم

  88150471005

  شبنم آزادی

  881

  56/19

  892

  اول

  88150471013

  الهام امین زی

  881

  04/19

  892

  دوم

  88150471036

  سمیرا حسینی

  881

  83/18

  892

  سوم

  88250471001

  فاطمه رجبی

  882

  78/18

  892

  اول

  89150471072

  هنده عسگرزاده

  891

  13/18

  892

  اول

  89150471042

  پریسا خوان یغما

  891

  05/18

  892

  دوم

  89150471012

  هاله عبدالهی امانی

  891

  18

  892

  سوم

  89150471046

  راضیه رحمتی

  891

  18

  892

  سوم

 

  ******************************

 

  رشته: کارشناسی ناپیوسته الکترونیک

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  88150451009

  طلا سادات امامی

  881

  65/18

  892

  اول

  88150451039

  لیلا خزایی کوهپر

  881

  35/18

  892

  دوم

  88150452002

  کاظم ابراهیمیان

  881

  35/18

  892

  دوم

  88150451034

  سیده نرگس حسینی

  881

  06/18

  892

  سوم

  89150452039

  سروش دیوسالار

  891

  27/19

  892

  اول

  89150452040

  میثم رحمانی

  891

  47/18

  892

  دوم

  89150452023

  سعید تورانی

  891

  95/17

  892

  سوم

 

  ******************************

  رشته: مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  851552003

  ساناز روز فراخ

  851

  85/17

  892

  اول

  861551002

  محمد بهره مند

  861

  29/18

  892

  اول

  861551009

  داود طالبی

  861

  73/17

  892

  دوم

  861551010

  معین لهاشی نژاد

  861

  16/17

  892

  سوم

  862551001

  مجتبی احمدی

  862

  43/18

  892

  اول

  871551008

  حسام مطهری

  871

  18/19

  892

  اول

  871552013

  مائده درستکار اسلامی

  871

  3/18

  892

  دوم

  871552005

  ندا محمدی

  871

  18/17

  892

  سوم

  872552004

  مرجان حسینی سیانکی

  872

  03/19

  892

  اول

  88130551084

  کبری هادیپور

  881

  98/17

  892

  اول

  88130551035

  حمیرا ذکایی

  881

  42/17

  892

  دوم

  88130551013

  شقایق جعفرقلی تبار بیشه

  881

  26/17

  892

  سوم

  89130551050

  ارغوان شمس الدین سعید

  891

  02/18

  892

  اول

  89130551038

  عاطفه زکایی

  891

  17/17

  892

  دوم

 

  ******************************

 

  رشته: کاردانی حسابداری

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  89140681116

  سمیرا عزتی

  891

  26/18

  892

  اول

  89140681127

  سوسن فرجی

  891

  25/18

  892

  دوم

  89140681038

  زینب پیش سراییان

  891

  61/17

  892

  سوم

 

  ******************************

  رشته: کارشناسی مترجمی زبان

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  862222005

  فاطمه السادات حسینی

  862

  28/17

  892

  اول

  871222002

  فاطمه خاکپور

  871

  3/19

  892

  اول

  874222001

  مریم فرجی پول

  871

  33/18

  892

  دوم

  871221002

  امیرحسین اصغرزاده معلم

  871

  17/18

  892

  سوم

  872222004

  شمسیه سالار

  872

  47/17

  892

  اول

  872222007

  سهیلا رنجبر گنگرج

  872

  39/17

  892

  دوم

  872222012

  سودابه صاقپور

  872

  12/17

  892

  سوم

  88130221026

  مرجان پاشازانوس

  881

  7/18

  892

  اول

  88130221111

  عاطفه محمودی

  881

  39/18

  892

  دوم

  88130221105

  صدف گلریز تطفی

  881

  03/18

  892

  سوم

  89130221061

  الهام علیزاده ایلخابلدر

  891

  89/18

  892

  اول

  89130222013

  سینا اکبر نیا خاکی

  891

  06/18

  892

  دوم

  89130221071

  سمیه قمی اویلی

  891

  98/17

  892

  سوم

 

  ******************************

  رشته: کاردانی حسابداری بازرگانی

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  89140541034

  نرگس بی نیاز

  891

  5/18

  892

  اول

 

  ******************************

 

 

 

  رشته: کارشناسی حسابداری

 

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  861192023

  یاسمن عاطف یکتا

  861

  05/17

  892

  اول

  871192002

  سلیمه سعادتی

  871

  33/18

  892

  اول

  871192007

  فاطمه اسکندری

  871

  14/18

  892

  دوم

  871192005

  مهرنوش افقهی

  871

  04/18

  892

  سوم

  872192014

  فرزانه نوروز پور بزاز

  872

  53/18

  892

  اول

  88130192006

  سعید اسکی

  881

  71/18

  892

  اول

  88130191018

  مهتاب پیش سرائیان انگاس

  881

  61/18

  892

  دوم

  88130191107

  ریحانه یزدانی

  881

  49/18

  892

  سوم

  89130191010

  سیده رقیه آصفی

  891

  11/19

  892

  اول

  89130191029

  لیلا توکلی

  891

  57/18

  892

  دوم

  89130192063

  یاسین سلیمانی

  891

  02/18

  892

  سوم

 

  ******************************

 

  رشته: کارشناسی ناپیوسته حسابداری

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  872482005

  سمر آرین نژاد

  872

  74/18

  892

  اول

  88150482112

  بهادر کرمی

  881

  32/19

  892

  اول

  88150482129

  سید داود موسوی

  881

  18/18

  892

  دوم

  88150481059

  نسیم دهقان گرده

  881

  99/17

  892

  سوم

  89150481037

  سید منیره حسینی

  891

  43/17

  892

  اول

  89150481067

  سحر سعیدی

  891

  42/17

  892

  دوم

  89150482101

  محمد کاویان پور

  891

  39/17

  892

  سوم

 

  ******************************

  رشته: کارشناسی اقتصاد

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  871202007

  زبیده پارساجو

  871

  11/18

  892

  اول

  871201005

  کاوه پورغفور

  871

  15/17

  892

  دوم

  872202005

  فاضله خجیر انگاس

  872

  81/18

  892

  اول

  872202001

  روجا نامی

  872

  73/17

  892

  دوم

  88130201106

  محدثه واحدی

  881

  89/19

  892

  اول

  88130201108

  عاطفه یزدانی

  881

  38/19

  892

  دوم

  88130201036

  زهره حیدردخت سوستانی

  881

  36/19

  892

  سوم

  89130201041

  محبوبه حسنعلی نژاد رودسری

  891

  75/17

  892

  اول

  89130202091

  داوود مرادی لات محله

  891

  53/17

  892

  دوم

 

  ******************************

  رشته: کارشناسی مدیریت صنعتی

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  861211002

  مصطفی شیخ پور شمعجاران

  861

  11/18

  892

  اول

  861212024

  محبوبه نوریان

  861

  1/17

  892

  دوم

  862212012

  مژگان ملکی

  862

  52/19

  892

  اول

  864212001

  طاهره رزاقی سنگ تجن

  862

  11/19

  892

  دوم

  862212001

  سیده محدثه حسینی

  862

  72/18

  892

  سوم

  871212005

  زکیه گلین امیری

  871

  41/19

  892

  اول

  871211006

  یاسر مشایخ حسینی

  871

  99/18

  892

  دوم

  871212016

  تینا ملائی توانی

  871

  91/18

  892

  سوم

  872212003

  آمنه نعمتی

  872

  75/17

  892

  اول

  88130212026

  سید زین العابدین حسینی

  881

  47/19

  892

  اول

  88130211057

  پریسا شجاعی

  881

  36/19

  892

  دوم

  88130211097

  منا مقصودی رحیم آبادی

  881

  27/19

  892

  سوم

  89130211046

  فاطمه رضایی

  891

  88/18

  892

  اول

  89130211080

  کتایون کاویانپور

  891

  66/18

  892

  دوم

  89130211039

  مریم خلیلی مرکیه

  891

  21/18

  892

  سوم

 

  ******************************

  رشته: کارشناسی حقوق

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  861102013

  سحر کاظمیان

  861

  38/17

  892

  اول

  871101006

  حمید احمدیان

  871

  31/17

  892

  اول

  871102017

  سیده مریم حسینی

  871

  26/17

  892

  دوم

  88130101063

  زهره عالی

  881

  39/18

  892

  اول

  88130102075

  مهدی کسایی

  881

  19/18

  892

  دوم

  88130101088

  اشرف السادات موسوی

  881

  93/17

  892

  سوم

  89130102005

  مهران احمدی

  891

  47/19

  892

  اول

  89130102013

  حسین اکبری طاحونه

  891

  1/19

  892

  دوم

  89130101058

  نرجس طالبی

  891

  9/18

  892

  سوم

 

  ******************************