روابط عمومی۵ اسفند روز مهندس مبارک


شکوفایی تمدن بشر، برآیند ایده‌های مهندسین تلاشگر است.
پنجم اسفند روز مهندس بر شما گرامی باد .       

        دانشگاه علامه محدث نوری