اطلاعیه های آموزشینحوه ثبت نام در اتحادیه اصناف رایانه ای استان و شزکت در آزمون کارشناسی و مشاوران انفورماتیک
فایل  مربوطه به نحوه شرکت در اتحادیه  دانلود

فایل  مربوطه به نحوه پرداخت هزینه  دانلود

فایل  مربوطه به سرفصل های آزمون  دانلود