اطلاعیه های آموزشیبسته رایگان اینترنتی ویژه دانشجویان و اساتید
به اطلاع دانشجویان و اساتید گرامی می رساندچ
برای دریافت بسته اینترنتی رایگان به آدرس
https://ictgifts.ir
مراجعه نمایید