اطلاعیه های آموزشیراهنمای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در ثبت اطلاعات و دریافت کدهای رهگیری از سایت ایران داک
بر اساس نامه شماره 4389/12238 مورخ 20/8/1386 وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، تمامی مراکز تحصیلات تکمیلی موظف گردیدند تا یک نسخه از پایان نامه های دفاع شده را به انضمام یک لوح فشرده به پژوهشگاه اسناد و مدارک علمی کشور ارسال دارند. در این میان دانشجو موظف به 2 بار ثبت نام و دریافت 2 کد رهگیری می باشد: 

- کد رهگیری ثبت پایان نامه پیشنهادی (بعد از تصویب پروپوزال) با عدد 1 شروع میشود 

- کد رهگیری ثبت پایان نامه دفاع شده (بعد از دفاع از پایان نامه) با عدد 2 شروع میشود 

با توجه به اینکه اغلب پایان نامه هایی که به اداره پژوهش رسیده فاقد کد رهگیری دوم بوده است لذا تایید آن در وب سایت مربوطه به منظور ارسال آن به پژوهشگاه یاد شده با مشکل مواجه گردید. لذا بدینوسیله به دانشجویان گرامی  اعلام می گردد تا فایل راهنمای پیوستی را دقیقا مطالعه فرمایند و نسبت به دریافت کد رهگیری اقدام و آنرا به موسسه اعلام دارند . در غیر اینصورت ، عواقب آن بر عهده دانشجو می باشد.

دریافت راهنمای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در ثبت اطلاعات و دریافت کدهای رهگیری از سایت ایران داک (جهت دانلود کلیک نمایید)