اطلاعیه های تربیت بدنیبرگزاری مسابقه مچ اندازی ، مسابقه شطرنج ، مسابقه طناب کشی

  به نام خدا

  به اطلاع کلیه دانشجویان پسر موسسه می‌رساند، واحد تربیت بدنی موسسه در نظر دارد یک دوره مسابقه مچ اندازی در بین دانشجویان این موسسه برگزار نماید. لذا علاقمندان جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به واحد تربیت بدنی موسسه، واقع در ساختمان شماره 2، آقای رنجبر مراجعه نمایند. لازم به ذکر است هزینه حق شرکت برای هر نفر 20.000 ریال می‌باشد.

  مهلت ثبت نام: حداکثر تا تاریخ 28/7/90

  تربیت بدنی و کمیته ورزشی موسسه

 

  ************************************************

  به نام خدا

  به اطلاع کلیه دانشجویان پسر موسسه می‌رساند، واحد تربیت بدنی موسسه در نظر دارد یک دوره مسابقه شطرنج در بین دانشجویان این موسسه برگزار نماید. لذا علاقمندان جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به واحد تربیت بدنی موسسه، واقع در ساختمان شماره 2، آقای رنجبر مراجعه نمایند. لازم به ذکر است هزینه حق شرکت برای هر نفر 20.000 ریال می‌باشد.

  مهلت ثبت نام: حداکثر تا تاریخ 28/7/90

  تربیت بدنی و کمیته ورزشی موسسه

 

 ******************************************************

  به نام خدا

  به اطلاع کلیه دانشجویان پسر موسسه می‌رساند، واحد تربیت بدنی موسسه در نظر دارد یک دوره مسابقه طناب کشی در بین دانشجویان این موسسه برگزار نماید. لذا علاقمندان جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به واحد تربیت بدنی موسسه، واقع در ساختمان شماره 2، آقای رنجبر مراجعه نمایند. لازم به ذکر است تعداد اعضای هر تیم حداکثر 6 نفر و هزینه حق شرکت برای هر تیم 120.000 ریال می‌باشد.

  مهلت ثبت نام: حداکثر تا تاریخ 28/7/90

  تربیت بدنی و کمیته ورزشی موسسه