اطلاعیه های واحد پشتیبانی رایانهتسویه حساب مالی دانشجویان در پایان ترم
دانشجویان گرامی
مانده بدهی شهریه شما در پرتال دانشجویی  قابل مشاهده می باشد.
لطفا با مراجعه به سایت دانشگاه نسبت به تسویه بدهی خود تا قبل از شروع امتحانات نیمسال جاری  اقدام و مجوز شرکت در جلسه را اخذ نمایند.                                                                                                           حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه علامه محدث نوری