معاونت آموزشیاطلاعیه در مورد زمان تشکیل کلاسهای مقطع کارشناسی ارشد ورودی جدید